Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Christus komt langs Christus komt langs > Voorwoord  
Christus komt langs bevat achttien homilieën die de heilige Jozefmaria tussen 1951 en 1971 heeft uitgesproken bij gelegenheid van verschillende feesten van het kerkelijke jaar. De leidraad is het goddelijk kindschap, dat de universele roeping tot heiligheid, de heiliging van het gewone werk, de beschouwing midden in de wereld en de eenheid van leven inhoudt. De eerste uitgave is van 1973. Het boek is in veertien talen uitgekomen met een oplage van 500.000 exemplaren.

Mgr. Álvaro del Portillo legt in het voorwoord uit dat het boek slechts een klein deel van de prediking van de stichter van het Opus Dei bevat. "De homilieën zijn geen theologisch tractaat in de gewone zin van het woord. Ze zijn niet geconcipieerd als verhandelingen over speciale thema's. Integendeel, ze werden levendig uitgesproken voor de meest uiteenlopende toehoorders in een voor ieder begrijpelijke taal. Uit de gedachtengang blijkt een bestendige liefdevolle omgang met het Woord van God. Mgr. Escrivá spreekt niet tot mensen die zich alleen maar overgeven aan bespiegelingen of die slechts hun nieuwsgierigheid ten aanzien van kwesties over de christelijke spiritualiteit willen bevredigen. Hij richt zich tot concrete mensen die in hun ziel reeds het leven van God hebben of, gedreven door Gods liefde, bereid zijn nader tot Hem te komen."