Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  De Weg > Devoties > Hst 25
551

We moeten de “sleur” mijden als de duivel zelf. - Het grote middel om niet in deze afgrond, het graf van de echte vroomheid, te vallen, is je voortdurend de tegenwoordigheid van God bewust te maken.


552

Heb weinig privé-devoties, maar wees er getrouw in.


553

Vergeet de gebeden niet die je als kind bad en die je misschien van je moeder geleerd hebt. - Bid ze iedere dag met dezelfde eenvoud als vroeger.


554

Laat het bezoek aan het Allerheiligste niet achterwege. - Vertrouw Jezus, die in het tabernakel werkelijk tegenwoordig is, na je mondelinge gebeden de zorgen toe van de dag. - Je zult er licht en moed uit putten voor je christelijk leven.


555

De heilige Mensheid van onze God is werkelijk beminnenswaardig! Je verplaatste je in de heilige Wonde van de rechterhand van de Heer en vroeg me: “Als reeds één Wonde van Christus zuivert, geneest, rust geeft, sterkt, ontvlamt en van liefde vervult, wat zullen dan de vijf Wonden die aan het Kruis geopend werden, niet uitwerken?”


556

De Kruisweg. - Dat is werkelijk een krachtige en vruchtbare devotie! Wen je eraan iedere vrijdag de veertien staties van het lijden en sterven van onze Heer te overwegen. - IK verzeker je, dat je er kracht uit zult putten voor de hele week.


557

Devotie voor Kerstmis. - Ik glimlach niet, als ik je de rotsen van boomschors zie bouwen en de eenvoudige lemen beeldjes zie rangschikken rond de stal. - Je bent me nooit volwassener voorgekomen dan nu, nu je op een kind lijkt.


558

De heilige Rozenkrans is een machtig wapen. Maak er vol vertrouwen gebruik van en je zult verbaasd staan over het resultaat.


559

De heilige Jozef, de vader van Christus, is ook jouw vader en jouw heer. - Vraag hem om hulp.


560

Onze vader en heer, de heilige Jozef, is een meester van het innerlijk leven. - Stel je onder zijn bescherming en je zult zijn machtige invloed bespeuren.


561

In het boek over haar leven zegt de heilige Teresia van Avila over de heilige Jozef: “Wie geen meester heeft om te leren bidden, neme deze grote heilige tot leraar; dan zal hij de weg niet kwijt raken”. - Deze raad komt van een ervaren persoon. Volg hem op.


562

Heb vertrouwen in je engelbewaarder. - Ga met hem om als met een intieme vriend, want dat is hij. Hij zal je duizend en één diensten bewijzen in het gewone leven van elke dag.


563

Haal de engelbewaarder over van diegene, die je voor je apostolaat wilt winnen. - Hij is altijd een reuze “medeplichtige”.


564

Als je je bewust was van jouw engel en van de engelbewaarders van de mensen in je omgeving, zou je veel domheden vermijden, die je in je gesprekken ontglippen.


565

Je staat er versteld van, dat je engelbewaarder je zichtbaar geholpen heeft. - Je zou je hierover niet moeten verwonderen: Juist daartoe heeft de Heer hem aan je zijde gesteld.


566

Zijn er in die omgeving veel gelegenheden om op het verkeerde pad te raken? - Akkoord. Maar zijn er dan geen engelbewaarders?


567

Zoek op het moment van de beproeving hulp bij je engelbewaarder. Hij zal je tegen de duivel beschermen en je heilige gedachten ingeven.


568

Hoe graag zullen de heilige engelen hun dienst verricht hebben aan degene die hun zei: “Heilige engelen, ik roep u aan, zoals de bruid van het Hooglied, ut annuntietis ei quia amore langueo, - opdat gij Hem zegt dat ik van liefde sterf”.


569

Ik weet, dat ik je een plezier doe, door dit gebed tot de heilige engelbewaarders van onze tabernakels over te schrijven; heilige engelen, die onze tabernakels bewaakt, waar de aanbiddelijke schat van de heilige Eucharistie rust, beschermt haar tegen heiligschennis en bewaart haar voor onze liefde.


570

Drink uit de klare bron van de Handelingen der Apostelen. In hoofdstuk 12 begeeft Petrus zich, door tussenkomst van engelen uit de gevangenis bevrijd, naar het huis van de moeder van Marcus. De aanwezigen willen het dienstmeisje niet geloven, dat beweert dat Petrus voor de deur staat. Angelus eius est. Het is zeker zijn engel, zeggen ze.

- Merk op, hoe vanzelfsprekend de eerste christenen omgingen met hun engelbewaarders.

- En jij?


571

De zielen in het vagevuur. - Denk vaak aan hen in je offers en gebeden, uit naastenliefde, uit rechtvaardigheid en uit een vergeeflijk egoïsme. - Want zij vermogen zoveel bij God! -

Hoe graag zou ik zien dat je, wanneer je over hen spreekt, kon zeggen: “Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”


572

Je vraagt me, waarom ik er steeds weer op aandring dat je dagelijks wijwater gebruikt. - Daarvoor zou ik je veel redenen kunnen opgeven. Die, welke de heilige Teresia van Avila aanvoert, zal zeker voldoende zijn: “Voor niets gaan de duivels zo snel op de vlucht, zonder terug te komen, als voor wijwater”.


573

Dank U, mijn God, voor de liefde tot de Paus, die U in mijn hart gelegd hebt.


574

Wie heeft je gezegd, dat het niet mannelijk zou zijn, novenen te houden? - Novenen zijn mannelijk, als ze gehouden worden door een man..., in een geest van gebed en boete.


[Print]
 
[Verzend]
 
[Palm]
 
[Bewaar]
 
Vertaal het punt naar:
Vorige Volgende