Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
De Weg De Weg > Studie  
• Punt 332: Hem die geleerd kan zijn, vergeven wij niet, dat h....
• Punt 333: Studie. - Gehoorzaamheid: non multa, sed multum....
• Punt 334: Je bidt, doet versterving, je put je uit in aposto....
• Punt 335: Een uur studie is, voor een modern apostel, een uu....
• Punt 336: Als jij God met je verstand moet dienen, is studer....
• Punt 337: Je ontvangt vaak de sacramenten, je bidt, je bent ....
• Punt 338: Vroeger, toen de menselijke kennis, de wetenschap,....
• Punt 339: Boeken: koop ze niet zonder raad te vragen aan ond....
• Punt 340: Studeer. - Studeer met volharding. - Als je zout e....
• Punt 341: Het is goed dat je zo volhardend bent in de studie....
• Punt 342: Vergeet niet dat men, alvorens iets te onderwijzen....
• Punt 343: Werk. - Wanneer je beroepswerk je helemaal in besl....
• Punt 344: Opvoeder: de onmiskenbare inspanning, waarmee je d....
• Punt 345: Cultuur, cultuur! - Uitstekend: laat niemand ons o....
• Punt 346: Student: vorm je in een solide en actieve vroomhei....
• Punt 347: Je bekommert je er alleen om, je cultuur te ontwik....
• Punt 348: Je traagheid, je slordigheid en je nietsdoenerij z....
• Punt 349: Blijf rustig, wanneer je een rechtzinnige mening n....
• Punt 350: Het is niet voldoende dat je geleerd en daarenbove....
• Punt 351: Die zelfingenomenheid maakt je onuitstaanbaar en o....
• Punt 352: Je eigen onervarenheid brengt je tot die zelfingen....
• Punt 353: Ongodsdienstigheid. Neutraliteit. - Oude mythen, d....
• Punt 354: Gebruik je tijd goed. - Vergeet de vijgeboom niet,....
• Punt 355: Zakenlieden zeggen dat tijd geld is. - Dit lijkt m....
• Punt 356: Ik begrijp niet hoe je je christen kunt noemen en ....
• Punt 357: Alle zonden schijnen te wachten op het eerste ogen....
• Punt 358: Ledigheid is iets onvoorstelbaars bij een apostoli....
• Punt 359: Leg een bovennatuurlijk motief in de uitoefening v....