Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
De Weg De Weg > Leven als een kind  
• Punt 875: Vergeet niet, dwaas kind, dat de Liefde je almacht....
• Punt 876: Kind, verlies je liefdevolle gewoonte niet, tabern....
• Punt 877: Wanneer ik jou een “goed kind” noem, d....
• Punt 878: Goed kind: zeg Jezus vele keren in de loop van de ....
• Punt 879: Als je gebreken je terneerdrukken, moet je niet tr....
• Punt 880: Laat je tekortkomingen en onvolmaaktheden en zelfs....
• Punt 881: Maak je niet ongerust wanneer je boos wordt bij he....
• Punt 882: Wanneer je de dingen goed wilt doen, heel goed, is....
• Punt 883: Ik beken U, mijn Liefde, dat mijn onbeholpenheid g....
• Punt 884: Je bent vol zwakheden. - Elke dag zie je ze beter.....
• Punt 885: Een speldeprik. - En nog een. En weer een. - Verdr....
• Punt 886: Als een kinderlijke ziel de Heer haar verlangen na....
• Punt 887: Je ontmoediging die het gevolg is van je tekort aa....
• Punt 888: Laat je gebed mannelijk zijn. - Kind zijn wil niet....
• Punt 889: Voor wie Jezus liefheeft is het gebed, zelfs te mi....
• Punt 890: Je bent verstrooid onder het gebed. - Probeer de v....
• Punt 891: Wanneer je je gebed verricht, laat dan de ongelege....
• Punt 892: Hoe goed is het, een kind te zijn! - Als een volwa....
• Punt 893: Volhouden. - Een kind, dat aan een deur klopt, klo....
• Punt 894: Ben je nooit getuige geweest van de dankbaarheid v....
• Punt 895: Het werk mat je af; je kunt niet meer bidden. Toch....
• Punt 896: Bij de dankzegging na de communie is het eerste da....
• Punt 897: Onze wil is, met de genade, almachtig voor God. - ....
• Punt 898: Als je het “kind-zijn” beleeft, moet j....
• Punt 899: Hoeveel kost je deze kleine versterving niet! - Je....
• Punt 900: Je staat niet alleen. - Draag de tegenspoed met bl....
• Punt 901: Jezus, nooit zal ik U, al zou ik van liefde sterve....