Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
De Weg De Weg > Het apostolaat  
• Punt 960: Zoals het geruis van de zee bestaat uit het bruise....
• Punt 961: Het is nodig, dat je een “mens van God ̶....
• Punt 962: Eenheid. - Eenheid en onderwerping. Waartoe dienen....
• Punt 963: Vorm geen klieken binnen jullie werk. - Dat zou ee....
• Punt 964: Je zei ontmoedigd tegen mij: er zijn zoveel wegen.....
• Punt 965: Verheug je als je ziet, dat anderen werkzaam zijn ....
• Punt 966: Het getuigt van een verkeerde instelling als je he....
• Punt 967: Het is nutteloos je in zoveel uiterlijke activitei....
• Punt 968: Met vreugde zegen ik je, mijn zoon, om dat geloof ....
• Punt 969: Zij die bidden en lijden, en de uiterlijke werkzaa....
• Punt 970: Het is waar dat ik jouw discreet apostolaat “....
• Punt 971: Je verering voor de eerste christenen lijkt mij zo....
• Punt 972: Als je je “apostolaat van de discretie en he....
• Punt 973: De woorden die op het juiste moment in het oor van....
• Punt 974: “Het apostolaat van de maaltijd”; dat ....
• Punt 975: Het is dringend noodzakelijk de volksfeesten opnie....
• Punt 976: Je houdt een prachtige lofreden op “het brie....
• Punt 977: “Uw brief ontving ik in een periode dat ik s....
• Punt 978: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores ....
• Punt 979: Het is menselijk, weinig waarde te hechten aan het....
• Punt 980: “Hebben wij soms niet het recht op onze reiz....
• Punt 981: “Er volgde nu een tijd”, zo leest men ....
• Punt 982: De vrouw is taaier dan de man, en trouwer in het u....