Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
De Weg De Weg > Je heiligheid  
• Punt 387: De heiligheid die de Heer van ons vraagt, is bepaa....
• Punt 388: De heilige schaamteloosheid is wat anders dan de o....
• Punt 389: De heilige schaamteloosheid is een kenmerk van het....
• Punt 390: Je maakt je belachelijk? Lach erom. - Veracht het ....
• Punt 391: Als je de heilige schaamteloosheid bezit, wat is j....
• Punt 392: Overtuig jezelf ervan, dat het belachelijke niet b....
• Punt 393: Een man, een... man van eer die schippert, zou Jez....
• Punt 394: Toegeeflijkheid is een duidelijk teken dat men de ....
• Punt 395: Die man van God, gehard in de strijd, redeneerde a....
• Punt 396: De heilige ontoegeeflijkheid is geen fanatisme.....
• Punt 397: Wees ontoegeeflijk in leer en in gedrag. - Maar so....
• Punt 398: De ontoegeeflijkheid is geen ontoegeeflijkheid zon....
• Punt 399: Als we, om een aards leven te redden, met algemene....
• Punt 400: Hoeveel misdaden worden er niet gepleegd in naam v....
• Punt 401: God en stoutmoedigheid! - Stoutmoedigheid is geen ....
• Punt 402: Vraag Jezus niet alleen vergiffenis voor jóuw zond....
• Punt 403: Durf nog meer. Wanneer je iets nodig hebt, vraag d....
• Punt 404: Je mislukte! - Wij mislukken nooit. - Je stelde je....
• Punt 405: Wat? Je mislukte? Jij, wees daar goed van overtuig....
• Punt 406: Dát daar was een mislukking, een ramp, want je ver....
• Punt 407: Laten we de rechten van het ambt niet verwarren me....
• Punt 408: Schijnheiligheid is ten opzichte van heiligheid, w....
• Punt 409: Laten we niet denken, dat onze ogenschijnlijke deu....
• Punt 410: Laat je deugd niet luidruchtig zijn.....
• Punt 411: Ondanks zichzelf doen vele valse apostelen goed aa....
• Punt 412: Laat het vuur van je liefde niet als een dwaallich....
• Punt 413: Het non serviam, ik wil niet dienen, van Sa....
• Punt 414: Wat jammer, een verdorven “man van God!̶....
• Punt 415: Trek je niet te veel aan van wat de wereld overwin....
• Punt 416: Sine me nihil potestis facere. - Zonder Mij....