Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
De Weg De Weg > Versterving  
• Punt 172: Als je geen versterving doet, word je nooit een me....
• Punt 173: Dat treffende woord, die grap die je binnensmonds ....
• Punt 174: Zeg niet: die mens werkt me op de zenuwen. - Denk:....
• Punt 175: Geen ideaal wordt verwezenlijkt zonder offer. - Ve....
• Punt 176: Hoe dikwijls neem je je niet voor, God in iets te ....
• Punt 177: Laat geen gelegenheid onbenut om je eigen oordeel ....
• Punt 178: Als je soms een arm, houten kruis ziet, eenzaam, v....
• Punt 179: Zoek verstervingen die voor anderen geen verstervi....
• Punt 180: Zonder versterving bestaat er geen deugd.....
• Punt 181: Innerlijke versterving. - Ik geloof niet in je inn....
• Punt 182: Laten wij in dit arme leven van nu de kelk van pij....
• Punt 183: De ogen! Door hen heen komt heel wat verdorvenheid....
• Punt 184: Waarom rondkijken, als je “je wereld” ....
• Punt 185: Wereld bewondert alleen maar het offer dat opzien ....
• Punt 186: Je moet je helemaal geven, je moet jezelf geheel w....
• Punt 187: Paradox: om te leven moet je sterven.....
• Punt 188: Let op, het hart is een verrader. - Houd het geslo....
• Punt 189: Alles wat je niet naar God voert, is een hindernis....
• Punt 190: De Heer gaf iemand, wiens meerdere opvliegend en g....
• Punt 191: Overwin jezelf iedere dag vanaf het eerste moment,....
• Punt 192: Altijd delf je weer het onderspit. - Stel je ieder....
• Punt 193: Wees niet slap en week. - Het is nu toch wel tijd ....
• Punt 194: Opdat je ze je niet zult laten ontglippen, zal ik ....
• Punt 195: Terecht zei iemand dat de ziel en het lichaam twee....
• Punt 196: Aan het lichaam moet men iets minder geven dan het....
• Punt 197: Als ze getuigen zijn geweest van je zwakheden en f....
• Punt 198: Dit zijn de heerlijke vruchten van de verstorven z....
• Punt 199: Als de graankorrel niet sterft, blijft hij onvruch....
• Punt 200: Je overwint jezelf niet, je doet geen verstervinge....
• Punt 201: Wat een smaak van gal en azijn, van as en aloë! Je....
• Punt 202: Wát, je gaat jezelf vrijwillig een straf opleggen ....
• Punt 203: Aan de vreugde van ons, armzalige mensen, zelfs al....
• Punt 204: Velen die zich voor de blikken van duizenden verst....
• Punt 205: Wij lazen samen het heldhaftig-gewone leven van di....
• Punt 206: De heldhaftige minuut. - Het tijdstip, het exacte ....
• Punt 207: Wees voor die heilige afkeer van jezelf dankbaar, ....