Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Gesprekken met mgr. Escrivá Gesprekken met mgr. Escrivá > Citatenregister H. Schrift  
Oude Testament
2 Kronieken
Deuteronomium
Exodus
Genesis
Habakuk
Hooglied
Jesaja
Psalmen
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Nieuwe Testament
1 Korintiërs
1 Petrus
1 Timoteüs
2 Korintiërs
2 Timoteüs
Apoclyps
Efeziërs
Galaten
Handelingen van de apostelen
Hebreeën
Johannes
Kolossenzen
Lucas
Matteüs
Romeinen