Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vrienden van God Vrienden van God > Een leven van geloof  
• Punt 190: Homilie gehouden op 12 oktober 1947 Er wordt wel ....
• Punt 191: Het geloof is een bovennatuurlijke deugd, waardoor....
• Punt 192: Bij de vijver van Silóam Ik zou graag Jezus zelf ....
• Punt 193: Wat een voorbeeld van vast geloof geeft die blinde....
• Punt 194: Het is onze plicht de goddelijke maat der dingen t....
• Punt 195: Het geloof van Bartimeüs Dit maal is het Marcus d....
• Punt 196: Jezus bleef staan en zei: roep hem eens hier
• Punt 197: Daadwerkelijk geloven Dan ontspint zich een godde....
• Punt 198: Bidt samen met mij tot de Heer: Doce me facere ....
• Punt 199: Geloof en nederigheid En nu doet de heilige Matte....
• Punt 200: Laten we moeite doen onze nederigheid te vergroten....
• Punt 201: Dagelijks leven en contemplatie Gaan we nog eens ....
• Punt 202: Hij gaat naar de vijgeboom. Hij komt u en mij tege....
• Punt 203: Bij het zien van die verdorde vijgeboom ....
• Punt 204: Het geloof is er niet om alleen maar gepreekt te w....