Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Vrienden van God Vrienden van God > Opdat alle mensen gered worden  
• Punt 256: Homilie gehouden op16 april 1954 De roeping van d....
• Punt 257: De gist en het deeg Wij willen de Heer volgen en ....
• Punt 258: Als we deze passage van de apostel Paulus met gevo....
• Punt 259: Vissers Ik stuur een groot aantal vissers uit ....
• Punt 260: Laten we Christus vergezellen bij deze goddelijke ....
• Punt 261: Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben....
• Punt 262: Wonderen zullen zich herhalen Ik durf te stellen,....
• Punt 263: Zonder ophouden heb ik over die tegelijkertijd bov....
• Punt 264: Apostel zijn in het gewone leven Kijken we nu naa....
• Punt 265: Wat verandert er dan wel? De ziel ziet —omdat....
• Punt 266: De leerlingen, schrijft Johannes, wisten....
• Punt 267: Zielen behoren aan God De andere leerlingen kw....
• Punt 268: De durf om over God te spreken Hoe verwerkelijken....
• Punt 269: Nu is het juiste moment aangebroken om een andere ....
• Punt 270: Ook de houding van de apostel Paulus is te bewonde....
• Punt 271: Waar haalde de heilige Paulus die kracht vandaan? ....
• Punt 272: Als u voor de verleiding zou bezwijken u af te vra....
• Punt 273: Bovendien, wie heeft bepaald dat het nodig is merk....