Josemaría Escrivá Obras
Voorwoord
Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Tweede Statie: Jezus neemt het Kruis op zijn schouders
Derde Statie: Jezus valt voor de eerste keer onder het Kruis
Vierde Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder
Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen
Zesde Statie: Veronica droogt Jezus het heilig Aanschijn af
Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede keer onder het Kruis
Achtste Statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Negende Statie: Jezus valt voor de derde keer onder het Kruis
Tiende Statie: Jezus wordt van zijn klederen beroofd
Elfde Statie: Jezus wordt aan het Kruis genageld
Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het Kruis
Dertiende Statie: Jezus wordt van het Kruis afgenomen
Veertiende Statie: Jezus wordt in het graf gelegd