Josemaría Escrivá Obras
De Kruisweg bestaat uit korte commentaren bij de veertien kruiswegstaties, voortgekomen uit het persoonlijk gebed van Jozefmaria Escrivá.

"De Kruiswegoefening heeft niets droefgeestigs", zegt mgr. Álvaro del Portillo in het voorwoord. "Mgr. Escrivá wees er dikwijls op dat de wortels van de christelijke blijdschap de gestalte van het kruis bezitten. Al is het lijden van Christus een weg van smarten, het is tevens de weg van de hoop en de vaste overwinning. Dit nieuwe postuum verschenen werk van mgr. Escrivá is, zoals zijn andere werken, geschreven met de bedoeling een hulp te zijn bij het gebed en opdat met de genade van God een geest zou groeien van berouw – berouw uit liefde – en van dankbaarheid jegens de Heer, die ons met de prijs van Zijn bloed heeft verlost."

De eerste editie is in 1981 verschenen. Sindsdien is het in twintig talen gepubliceerd met een oplage van ruim 400.000 exemplaren.

Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze Moeder, bereiden wij ons voor om U te begeleiden op de lijdensweg die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen. Wij willen alles lijden wat U geleden hebt, U ons arm en berouwvol hart aanbieden, omdat U onschuldig bent en voor ons gaat sterven, voor ons die de enige schuldigen zijn. Mijn Moeder, bedroefde Maagd, help mij die bittere uren opnieuw te beleven die uw Zoon op aarde wilde doormaken, opdat wij, die uit een handvol leem gemaakt zijn, uiteindelijk zouden kunnen leven in libertatem gloriae filiorum Dei, in de vrijheid en de glorie van de kinderen Gods. De Kruisweg, inleiding