Josemaría Escrivá Obras
• Punt 1: Kinderen van God. Dragers van de enige vlam die de....
• Punt 2: God is mijn Vader! Als je dit overweegt zul je dez....
• Punt 3: Mijn Vader - ga zo, vol vertrouwen met Hem om! - i....
• Punt 4: Christus, die het Kruis besteeg met wijd geopende ....
• Punt 5: Heer, het is ons een vreugde in uw gewonde hand te....
• Punt 6: Je hoeft niet bang te worden; het is niet nodig da....
• Punt 7: Een dag van heil, een dag van eeuwig leven is voor....
• Punt 8: Leef heel dicht bij Christus! Je zou samen met Pet....
• Punt 9: Heer, laat uw kinderen zijn als gloeiende kooltjes....
• Punt 10: Denk vol dankbaarheid aan deze indrukwekkende woor....
• Punt 11: Wat ben je God, je Vader, niet verschuldigd! Hij h....
• Punt 12: Ik weet niet wat jou gebeurt..., maar ik wil je in....
• Punt 13: Kijk eens hoeveel mannen en vrouwen er op de werel....
• Punt 14: Om de boeien van de zonden en tekortkomingen te ve....
• Punt 15: In deze tijden vol geweld, vol grove en onbehouwen....
• Punt 16: Overweeg dikwijls het volgende: ik ben katholiek, ....
• Punt 17: Herinner iedereen eraan - dat geldt in het bijzond....
• Punt 18: Geef het door aan anderen: het is voor ouders geen....
• Punt 19: Dank je ouders ervoor dat ze je het leven hebben w....
• Punt 20: Er zijn veel mensen om je heen. Je hebt niet het r....
• Punt 21: Het gebod je ouders lief te hebben is een gebod va....
• Punt 22: Wat de Meester verlangt is dat jij - midden in de ....
• Punt 23: Een golf van verdorvenheid en vuiligheid - bloedro....
• Punt 24: Velen stellen zich de vraag - en het is alsof ze z....
• Punt 25: Als je echt een 'andere Christus' bent en je gedra....
• Punt 26: Het is pijnlijk om te zien dat er na tweeduizend j....
• Punt 27: Ik zie uw Kruis, Jezus, en ben gelukkig met uw gen....
• Punt 28: Je hebt me regelmatig de opmerking horen maken dat....
• Punt 29: Mijn God, hoe is het mogelijk dat ik een kruisbeel....
• Punt 30: De grootmoedigheid van God is gewoonweg om verstel....
• Punt 31: O, Jezus..., sterk onze zielen, effen ons de weg, ....
• Punt 32: Een beetje dichter bij God komen, wil zeggen berei....
• Punt 33: Waar ben je zo trots op? Elke nieuwe impuls die je....
• Punt 34: Wat een respect, wat een waardering en wat een lie....
• Punt 35: Een doelstelling: de dagen die de Heer ons geeft a....
• Punt 36: Ik zou graag willen dat je doet zoals Petrus en Jo....
• Punt 37: Als je heel veel van iemand houdt, wil je alles ov....
• Punt 38: Wie beweert dat wij, priesters, eenzaam zijn spree....
• Punt 39: Ik zie mezelf als een arm, klein vogeltje dat enke....
• Punt 40: Onze gemeenschappelijke vriend eindigde zijn gebed....
• Punt 41: Vraag de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en oo....
• Punt 42: Verlang niets voor jezelf, niets goeds en niets sl....
• Punt 43: We moeten de Heer het offer van Abel brengen. Een ....
• Punt 44: We moeten leren onszelf te geven en voor Gods aans....
• Punt 45: De Heer - de Meester van de Liefde - is een jaloer....
• Punt 46: Mijn God, ik zie dat ik U nooit als mijn Verlosser....
• Punt 47: Je werd heel ernstig toen ik je toevertrouwde dat,....
• Punt 48: Wat zou het mooi zijn als van jou gezegd kan worde....
• Punt 49: Ieder werk dat aan de Heer wordt opgedragen - zelf....
• Punt 50: Wees je bewust van de verantwoordelijkheid die je ....
• Punt 51: God wacht op jou! Daarom moet je proberen om Hem, ....
• Punt 52: Je schreef: “Mijn Koning, ik hoor U roepen m....
• Punt 53: Je moet de evenwichtigheid, de sterkte en het vera....
• Punt 54: Je ervaart een innerlijke vreugde en vrede die je ....
• Punt 55: Hoe is het mogelijk, vroeg je me, dat Christus al ....
• Punt 56: Wat is Jezus nederig! Wat schaam ik me daarentegen....
• Punt 57: Lieve Moeder... leid ons tot die dwaasheid die ook....