Josemaría Escrivá Obras
• Punt 750: Heer, ik vraag U niet dat U de gevoelens van mij w....
• Punt 751: Bij het zien van Gods wonderen en van ons menselij....
• Punt 752: Het grote geheim van de heiligheid bestaat erin st....
• Punt 753: Je wilt bidden maar je ziet niets, je voelt je ver....
• Punt 754: Als je het evangelie openslaat, bedenk dan dat wat....
• Punt 755: Als je echt een houvast zoekt voor je hart, dan ra....
• Punt 756: Het gebed is zonder enige twijfel de 'troost' voor....
• Punt 757: Het Kruis symboliseert het leven van de apostel va....
• Punt 758: Ik begrijp heel goed dat je, uit Liefde, samen met....
• Punt 759: Je zei me: Ik heb me voorgenomen de Heilige Geest ....
• Punt 760: De intense liefde die de ziel gelukkig maakt is ge....
• Punt 761: Christus is aan het Kruis genageld... en jij? Jij ....
• Punt 762: Laten wij geen halfzachte christenen zijn, want da....
• Punt 763: Het Kruis moet een plaats krijgen in ons leven. Wi....
• Punt 764: Nu het ernst begint te worden met het Kruis, nu he....
• Punt 765: Maak het vaste voornemen, dat een goede vriend een....
• Punt 766: Wie het Kruis opneemt, heeft de blijdschap, heeft ....
• Punt 767: Wat iemand - en zelfs een hele samenleving - echt ....
• Punt 768: De weg van de Liefde heet offer.....
• Punt 769: Het Kruis - het heilig Kruis! - is zwaar. Aan de ....
• Punt 770: Wanneer men de weg gaat die Christus ging; wanneer....
• Punt 771: Verenig het lijden - het Kruis dat van buitenaf of....
• Punt 772: Onmiskenbare tekenen van het echte Kruis van Chris....
• Punt 773: Leef in het bewustzijn dat de Koning je heeft uitg....
• Punt 774: Een vriend van ons schreef: “Ik draag een kl....
• Punt 775: Bij moeilijkheden bad een priester: “Jezus, ....
• Punt 776: Als je ergens hard door getroffen wordt, als je ee....
• Punt 777: Gisteren zag ik een schilderij met een afbeelding ....
• Punt 778: Heer - het kan me niets schelen het duizend keer t....
• Punt 779: De ontmoeting met het Kruis is de ontmoeting met C....
• Punt 780: Jezus, moge uw goddelijk Bloed door mijn aderen st....
• Punt 781: Ga bidden bij de gestorven Jezus aan het Kruis, op....
• Punt 782: Als het ogenblik van lijden en boete gekomen is, b....
• Punt 783: Voeg aan de ingrediŽnten van de maaltijd de 'voort....
• Punt 784: Een paar dagen grote verstervingen doen en dan wee....
• Punt 785: Laten we de kleinigheden, de onbeduidende en de gr....
• Punt 786: Om apostel te zijn moet je - zoals de heilige Paul....
• Punt 787: Geloof me: het heilig Kruis geeft aan ons leven de....
• Punt 788: Het Kruis is geen straf, geen verdriet, geen bitte....
• Punt 789: Na het heilig Misoffer is het je duidelijk geworde....
• Punt 790: O Jezus, ik zou willen dat mijn hart van liefde br....
• Punt 791: Als je ziek bent, offer je lijden dan met liefde o....
• Punt 792: Als kind van God en met zijn genade moet je een st....
• Punt 793: Wat doet het pijn geminacht te worden, ook als je ....
• Punt 794: Die minachting heeft je erg veel pijn gedaan...! H....
• Punt 795: Als we vinden dat we onrechtvaardig worden beschul....
• Punt 796: Iemand merkte op - ik herinner me niet wie, of waa....
• Punt 797: Intriges, laaghartige interpretaties - gesneden na....
• Punt 798: Ook als de mensen nog zo goed zijn, wordt er over ....
• Punt 799: In silentio et in spe erit fortitudo vestra....
• Punt 800: Een man die helemaal aan God wilde toebehoren en u....
• Punt 801: Ik werd getroffen door de houding van die zeer gel....
• Punt 802: Denk er eens over na hoe goed het je gedaan heeft ....
• Punt 803: Kind, luister eens: wees blij wanneer men je slech....
• Punt 804: Tegenwerking van mensen die goed zijn? Dat is werk....
• Punt 805: Als je de kalmte verliest en zenuwachtig wordt, li....
• Punt 806: Orde zal harmonie in je leven brengen en je doorze....
• Punt 807: Ik citeer een paar woorden die je kunnen helpen om....
• Punt 808: Ik bemin uw wil. Ik houd van de heilige armoede, d....
• Punt 809: De geest van armoede, de onthechting van de aardse....
• Punt 810: Nazareth: de weg van het geloof, van de onthechtin....
• Punt 811: Jezus spreekt altijd met liefde... ook als Hij ons....
• Punt 812: Als je je vereenzelvigt met de wil van God... is t....
• Punt 813: God houdt oneindig veel meer van ons, dan jij van ....
• Punt 814: Aanvaard de wil van God zonder bang te zijn. Aarze....
• Punt 815: Wees ervan overtuigd dat tegenslagen een bewijs zi....
• Punt 816: In de smidse van het lijden, die aanwezig is in he....
• Punt 817: Sterk je geest door boetedoening, opdat je bij teg....
• Punt 818: Wanneer neem jij je nu eindelijk eens voor om je t....
• Punt 819: Om in de navolging van Jezus te volharden moet men....
• Punt 820: Je stelt met verbazing vast dat er bij elke mogeli....
• Punt 821: Doe je werk met nederigheid, dat wil zeggen, reken....
• Punt 822: Je vertelde me in vertrouwen hoe je in het gebed j....
• Punt 823: De Liefde tot God vraagt ons het Kruis op ons te n....
• Punt 824: De grootste dwaas die er ooit geweest is en er ooi....
• Punt 825: Jezus, met uw dwaasheid uit Liefde hebt U mijn har....
• Punt 826: Je moet zien te bereiken dat je leven een echt - v....
• Punt 827: Het tabernakel noem ik graag 'kerker der Liefde'. ....
• Punt 828: Heb je wel eens bedacht hoe je je erop zou voorber....
• Punt 829: Zeg de Heer dat je voortaan bij het opdragen of bi....
• Punt 830: Ik begrijp heel goed dat je elke dag de heilige Co....
• Punt 831: Bedenk tijdens de heilige Mis dat je deelneemt aan....
• Punt 832: Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op ....
• Punt 833: Wij moeten de volgende woorden van Jezus helemaal ....
• Punt 834: We moeten de Heer in de Eucharistie ontvangen, zoa....
• Punt 835: Wees een mens van de Eucharistie! Als al jouw ged....
• Punt 836: De voorwerpen die gebruikt worden in de goddelijke....
• Punt 837: Ga dikwijls een bezoek brengen bij het tabernakel,....
• Punt 838: Ik neem de woorden over die een priester richtte t....
• Punt 839: Denk niet dat het gemakkelijk is van het leven een....
• Punt 840: Leef altijd en in alles met de Kerk mee! Je moet e....
• Punt 841: Het is hard nodig het licht van Christus' leer te ....
• Punt 842: De dwaling verduistert niet alleen het verstand, m....
• Punt 843: Je zoekt het gezelschap van een collega die jou na....
• Punt 844: Als je zelf zo gericht bent op het aardse, waarom ....
• Punt 845: Zie er met liefde op toe de heilige zuiverheid goe....
• Punt 846: Houd altijd in gedachten dat je, op ieder moment v....
• Punt 847: Heilige dwang is iets totaal anders dan blind gewe....
• Punt 848: De Meester zei het al: laten wij hopen dat de kind....
• Punt 849: Liefde die schadelijk is voor de bovennatuurlijke ....
• Punt 850: God heeft overtuigde, vastberaden vrouwen en manne....
• Punt 851: Wij leven niet voor de wereld of voor onze eer. Wi....
• Punt 852: Sinds de Heer de Kerk stichtte heeft zij voortdure....
• Punt 853: Hier heb je een recept voor je dagelijks leven: &#....
• Punt 854: Uit de volgende kenmerken blijkt de ongeŽvenaarde ....