Josemaría Escrivá Obras
• Punt 855: Zich binden uit liefde! Ik vind dat heel mooi! Wij....
• Punt 856: Heiligheid, echte heiligheid, zal over de rand van....
• Punt 857: Het Rijk van Jezus Christus: dáár gaat het om! Wee....
• Punt 858: De eerste stap om anderen dichter bij Christus te ....
• Punt 859: Jezus altijd en overal navolgen, zonder iemand bui....
• Punt 860: Onze Heer verlangt van ons dat wij Hem van dichtbi....
• Punt 861: Een duidelijk teken dat je de heiligheid zoekt, is....
• Punt 862: Eén ding moet duidelijk zijn: God heeft jou niet n....
• Punt 863: Behandel iemand die dwaalt met hartelijkheid en me....
• Punt 864: Neem je toevlucht tot Onze Lieve Vrouw, Moeder van....
• Punt 865: Hij kwam op aarde om de hele wereld te verlossen: ....
• Punt 866: Heer! - zo verzekerde je Hem - ik zou altijd en te....
• Punt 867: Begrip, echte liefde. Als je dat bereikt, zul je e....
• Punt 868: Wees hartelijk tegen mensen die God niet kennen. R....
• Punt 869: Als je met hart en ziel van God zou houden, dan zo....
• Punt 870: Verlang je vurig, met een goddelijke dwaasheid, da....
• Punt 871: Spreek rustig met de Heer en zeg Hem: Goede Jezus,....
• Punt 872: Per Iesum Christum Dominum nostrum, door Je....
• Punt 873: De Kerk, mensen op alle continenten, mensen van on....
• Punt 874: Laat je vormen door de genade die je ontvangt, of ....
• Punt 875: Heer, help mij trouw en volgzaam te zijn, sicut....
• Punt 876: Jezus zal ervoor zorgen dat je voor allen met wie ....
• Punt 877: Naarmate het schepsel dichter bij God komt, voelt ....
• Punt 878: Jezus was drieëndertig jaar toen Hij aan het Kruis....
• Punt 879: Je moet het nationalisme, dat begrip en een harmon....
• Punt 880: Jij, kind van God, wat heb je tot nu toe gedaan om....
• Punt 881: Offer je op en zet je in voor de zielen. Bewerk ze....
• Punt 882: Katholiek, en in het bijzonder priester zijn, bete....
• Punt 883: Als je consequent was dan zou je - nu je zijn lich....
• Punt 884: Het is geen teken van hoogmoed maar van sterkte, a....
• Punt 885: Soms moet men iemand, met respect, enigszins de ha....
• Punt 886: Je keek me heel ernstig aan..., maar ten slotte be....
• Punt 887: Jezus wilde in de Eucharistie blijven uit liefde......
• Punt 888: Je zegt dat je de heilige armoede wilt beleven, da....
• Punt 889: In de praktijk geven christenen het gebod van de l....
• Punt 890: Door de vroomheid krijgen we een sterke band met G....
• Punt 891: Dank de Heer uit het diepst van je hart voor de be....
• Punt 892: Zonder innerlijk leven en zonder geestelijke vormi....
• Punt 893: Iemand wilde een gemeenschappelijke vriend van ons....
• Punt 894: Luister eens, je beklaagt je erover dat je er alle....
• Punt 895: Ik wil je op het hart drukken de Heer te vragen om....
• Punt 896: In onze tijd - en eigenlijk altijd al! - wil de He....
• Punt 897: Ja, je hebt gelijk: er zit heel wat ellende in jou....
• Punt 898: Je moet ervoor zorgen dat er, midden in de wereld,....
• Punt 899: De kinderen van God zijn in de wereld aanwezig om ....
• Punt 900: Je mag je niet afzijdig houden van de mensen om je....
• Punt 901: Niet één kind van de heilige Kerk kan onbezorgd do....
• Punt 902: Ook ik had nooit gedacht dat God mij in die mate n....
• Punt 903: Heer, op U alleen vertrouw ik. Help mij trouw te z....
• Punt 904: Laten we God steeds weer danken voor deze prachtig....
• Punt 905: Het voorrecht zich te mogen tellen tot de kinderen....
• Punt 906: Hartverscheurend is de - nog steeds actuele! - uit....
• Punt 907: Om de Heer te volgen moet men zich - onvoorwaardel....
• Punt 908: Schrik niet wanneer Jezus jou nog meer vraagt, zel....
• Punt 909: Je verzekert me dat je een apostel van Christus wi....
• Punt 910: Dat de Kerk priesters nodig heeft zal altijd zo bl....
• Punt 911: Neem steeds je toevlucht tot de allerheiligste Maa....