Josemaría Escrivá Obras
• Punt 912: Beantwoord aan de goddelijke liefde door trouw, he....
• Punt 913: Heer Jezus, maak dat ik uw genade duidelijk ervaar....
• Punt 914: Als uit je gebed, je offer en je inzet niet steeds....
• Punt 915: Pas wanneer je je eigen ik weet te vertrappen en g....
• Punt 916: Heb geen andere wens dan de wereld tot zuivere lie....
• Punt 917: In modico fidelis, trouw in het kleine...! ....
• Punt 918: Je kunt het zaad van de geloofsleer niet scheiden ....
• Punt 919: In veel bedrijven komt de apparatuur tot stilstand....
• Punt 920: Als je gehoor geeft aan de impulsen van de genade ....
• Punt 921: Zuiverheid van bedoeling betekent dat je enkel en ....
• Punt 922: Het apostolaat is een duidelijke uiting van geeste....
• Punt 923: In boeken die hij las, lag altijd een strookje pap....
• Punt 924: Doe je best een kind te zijn met heilige durf dat ....
• Punt 925: Denk eraan dagelijks voor deze intentie te bidden:....
• Punt 926: Als ik hoor dat er mensen zijn die zich aan God he....
• Punt 927: Qui sunt isti, qui ut nubes volant, et quasi co....
• Punt 928: Kind, draag Hem ook het verdriet en het lijden van....
• Punt 929: Zorgen? Conflicten die door de een of andere gebeu....
• Punt 930: Zie eerlijk onder ogen op welke manier je de Meest....
• Punt 931: Roep je engelbewaarder aan bij grote of kleine moe....
• Punt 932: God is aanwezig in het binnenste van jouw en van m....
• Punt 933: Jezus, moge de oceaan van uw liefde door mijn arme....
• Punt 934: Beleef de heilige Mis! Een overweging van een pri....
• Punt 935: Hoeveel goed en hoeveel kwaad kun je niet doen! G....
• Punt 936: Pas op dat je niet verburgerlijkt! Want als je ver....
• Punt 937: Zo nu en dan moet men met de zielen doen als met h....
• Punt 938: Wij willen naar Jezus in het tabernakel gaan om He....
• Punt 939: Als je de Heer ontvangen hebt en zijn Liefde genie....
• Punt 940: “Waar ware liefde is, daar is God”, zi....
• Punt 941: Vlucht voor het spektakel! God weet al alles over ....
• Punt 942: Probeer van dienst te zijn zonder dat ze het merke....
• Punt 943: Om te bereiken dat deze wereld een christelijke we....
• Punt 944: Je hebt me vaak horen spreken over het apostolaat ....
• Punt 945: Vaak heb ik de neiging om alle mannen en vrouwen t....
• Punt 946: We dragen de waarheid van Christus in ons hart. We....
• Punt 947: Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog ....
• Punt 948: Je hoeft er niet van te schrikken! Als christen he....
• Punt 949: Bid voor iedereen, voor de mensen van alle rassen,....
• Punt 950: Hun ogen begonnen te schitteren toen ze hoorden sp....
• Punt 951: Geen mens, niemand, mag jou onverschillig zijn!....
• Punt 952: Een leerling van Christus zal nooit denken: “....
• Punt 953: Als een christen begrijpt wat het betekent katholi....
• Punt 954: De liefde voor je medemensen moet zo ver gaan dat ....
• Punt 955: Je mag de ziel van de mensen om je heen niet schad....
• Punt 956: Ver weg en toch heel dicht bij iedereen, heel dich....
• Punt 957: Je vraagt wat je zou kunnen doen voor een vriend d....
• Punt 958: Verplaats je altijd in de ander, zodat je de probl....
• Punt 959: Op het terrein van het geloof kunnen we niet toege....
• Punt 960: Als het om de bestwil van de ander nodig is dat je....
• Punt 961: Je kunt niet over gebeurtenissen of theorieŽn spre....
• Punt 962: Er zijn van die arme mensen die het niet kunnen ve....
• Punt 963: Vijftig procent van de energie gaat soms verloren ....
• Punt 964: Vraag God dat de priesters - die van nu en anderen....
• Punt 965: Laten we denken aan de priesters van de hele werel....
• Punt 966: De preek, de verkondiging van de gekruisigde Chris....
• Punt 967: Ik was blij met een opmerking die over een prieste....
• Punt 968: Jij, apostel, bid als volgt: Heer, maak dat ik de ....
• Punt 969: Wij, katholieken, moeten door het leven gaan als a....
• Punt 970: De zaaier ging uit om te zaaien, om het zaad met e....
• Punt 971: Dominus dabit benignitatem suam et terra nostra....
• Punt 972: Je zag je roeping als de omhulsels die het zaad va....
• Punt 973: In de grote mensenmassa - waarvan alle zielen voor....
• Punt 974: De vijanden van Jezus - en sommigen die zeggen zij....
• Punt 975: In campagnes tegen de Kerk zijn veel organisaties ....
• Punt 976: Een nogal hoog percentage van de mensen die regelm....
• Punt 977: Verdedig de waarheid met liefde en vastberadenheid....
• Punt 978: Als je de Heer in tijden van algemene verwarring s....
• Punt 979: Mijn kind, alle zeeŽn van deze wereld zijn van ons....
• Punt 980: Met je kennis van de christelijke leer, je integer....
• Punt 981: Aangezien je veel met Christus omgaat heb je de pl....
• Punt 982: Door je plichten van harte en edelmoedig te vervul....
• Punt 983: Probeer je christelijke levensvisie een plaats in ....
• Punt 984: Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je ....
• Punt 985: De dag waarop jij je niet langer inzet om anderen ....
• Punt 986: Roep de allerheiligste Maagd Maria aan. Vraag haar....