Josemaría Escrivá Obras
• Punt 987: Een kind van God is niet bang: noch voor het leven....
• Punt 988: Ik was heel blij dat je me begreep toen ik zei: We....
• Punt 989: De Heer overwint altijd. Als je zijn werktuig bent....
• Punt 990: Heiligheid bestaat hierin: ons hele leven strijden....
• Punt 991: Bedank de Heer uit het diepst van je hart als je H....
• Punt 992: Ook in onze tijden is de aarde, ondanks de mensen ....
• Punt 993: Je schreef: “Simile est regnum caelorum
• Punt 994: Zeg in een vertrouwelijk gesprek tegen Onze Lieve ....
• Punt 995: Bedenk eens hoe aangenaam Onze Lieve Heer de wiero....
• Punt 996: Bovennatuurlijke visie! Kalmte! Vrede! Probeer de ....
• Punt 997: Als wij dicht bij Christus zijn en zijn voetstappe....
• Punt 998: In het geestelijk leven moet men nogal eens in sta....
• Punt 999: Je kunt in tijdelijke zaken natuurlijk niet zeggen....
• Punt 1000: Als er buiten dit leven niets meer was, zou het le....
• Punt 1001: Ga met blijdschap en inzet verder, ook al stel je ....
• Punt 1002: Heer, U sterft aan het Kruis om de mens te redden;....
• Punt 1003: De heilige Teresia verzekert ons het volgende: ....
• Punt 1004: “Gij zijt dus koning”... Inderdaad, Ch....
• Punt 1005: Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het geluk ....
• Punt 1006: Ik zie heel helder de formule, het geheim van het ....
• Punt 1007: Hoe vaak zul je merken dat de genade van God je ov....
• Punt 1008: Steun op het moment van de bekoring op de deugd va....
• Punt 1009: Als je verontrust raakt door de opkomende gedachte....
• Punt 1010: Je zegt dat het je om het even is of je hier bent,....
• Punt 1011: Het hangt ook van jou af of velen niet langer in d....
• Punt 1012: Neem de gewoonte aan alle mensen met wie je omgaat....
• Punt 1013: Ook wij zullen zoals de graankorrel moeten sterven....
• Punt 1014: Heer, laat het afdwalen van mijn gedachten een afd....
• Punt 1015: Je schrok een beetje bij het zien van zoveel licht....
• Punt 1016: Wees edelmoedig! Vraag Jezus geen enkele troost! ....
• Punt 1017: Ik vertelde je dat zelfs mensen die niet gedoopt z....
• Punt 1018: Als wij, kinderen van God, het willen, verzeker ik....
• Punt 1019: Wat een ontgoocheling! Ze zagen het licht van de p....
• Punt 1020: Dit is de veilige weg: door de vernedering naar he....
• Punt 1021: Wat een vreugde beleef ik aan de eerste lezing van....
• Punt 1022: Om bij Christus te zijn in de heerlijkheid van zij....
• Punt 1023: Laat je niet afleiden en geef je fantasie niet de ....
• Punt 1024: Help mij deze en gene..., iedereen, in het oor te ....
• Punt 1025: Hoe meer verstervingen je uit Liefde doet, hoe hei....
• Punt 1026: Bij het uitbreken van een gewelddadige vervolging,....
• Punt 1027: Je overweegt de schoonheid, de grootsheid en de do....
• Punt 1028: De vurige smeekbede die van jouw lippen kwam heeft....
• Punt 1029: Zeg de Heer uit het diepst van je hart dat je duiz....
• Punt 1030: Mijn God, wanneer zal ik van U houden omwille van ....
• Punt 1031: Ervaar en zie hoe goed de Heer is, bidt de psalmis....
• Punt 1032: Jezus, ik wil niet denken aan wat de dag van morge....
• Punt 1033: Maak je de gedachten eigen van een vriend die schr....
• Punt 1034: Wat hield die zieke vrouw, die ik geestelijk begel....
• Punt 1035: Wees niet bang voor de dood. Hij is je vriend! Pr....
• Punt 1036: Hij opende zijn hart en zei: “Ik heb deze da....
• Punt 1037: Sterven is een goede zaak. Hoe is het mogelijk dat....
• Punt 1038: Verplaats je in gedachten naar het uur van je dood....
• Punt 1039: Je werd heel ernstig toen je me hoorde zeggen: Ik ....
• Punt 1040: Sterven...? Nogmaals: te gemakkelijk! Je zou zoal....
• Punt 1041: Doe niets met de bedoeling verdiensten te krijgen,....
• Punt 1042: Wanneer onze goede en onontkoombare broeder de doo....
• Punt 1043: Als je naar het leven verlangt, naar een eeuwig le....
• Punt 1044: Jezus kwam op aarde om te lijden... en om het lijd....
• Punt 1045: Er is geen betere heerschappij dan het dienen: in ....
• Punt 1046: Iemand die geconfronteerd werd met lijden en vervo....
• Punt 1047: Voor wie liefheeft zal er geen hel zijn.....
• Punt 1048: Wat is het goed te leven uit God! Wat is het goed ....
• Punt 1049: Als je echt het eeuwige leven en de eeuwige glorie....
• Punt 1050: Laat je 'ik' niet naar voren komen, of het nu gaat....
• Punt 1051: Ik raad je aan om niet geprezen te willen worden, ....
• Punt 1052: In een periode van diepe ontreddering zei iemand t....
• Punt 1053: Klei was mijn oorsprong en de aarde is de erfschat....
• Punt 1054: Wanneer je de trots - de hoogmoed! - in je voelt o....
• Punt 1055: Sancta Maria, Stella maris, heilige Maria, ....