Josemaría Escrivá Obras
• Punt 58: Goddelijke uitverkiezing betekent - en vereist - p....
• Punt 59: Als je gehoor geeft aan de oproep van God, zal jou....
• Punt 60: Wees je elke dag weer bewust van je plicht heilig ....
• Punt 61: Heiligheid bestaat niet uit grootse ondernemingen.....
• Punt 62: De Heer heeft zich er niet toe beperkt ons te zegg....
• Punt 63: Als je de Heer liefhebt, zul je noodgedwongen de g....
• Punt 64: Voor wie wil leven uit Liefde - met een hoofdlette....
• Punt 65: Hier heb je het recept voor je leven als christen:....
• Punt 66: Mijn God, leer mij liefhebben! Mijn God, leer mij ....
• Punt 67: We moeten God om geloof, hoop en liefde vragen, en....
• Punt 68: Je zei dat je niet wist hoe je me kon bedanken voo....
• Punt 69: Blijf strijden opdat het heilig Misoffer echt het ....
• Punt 70: Probeer Jezus in de Eucharistie ook te bedanken me....
• Punt 71: De evangelist Lucas vertelt dat Jezus aan het bidd....
• Punt 72: Iedere dag opnieuw begin je je werk samen met Chri....
• Punt 73: Denk eraan dat het gebed niet bestaat uit mooie re....
• Punt 74: Wij moeten allen ipse Christus worden, Chri....
• Punt 75: Je gebed mag niet blijven steken in louter woorden....
• Punt 76: Bidden is de weg om van alle kwalen waaraan wij li....
• Punt 77: Ik wil je een raad geven die ik nooit moe word te ....
• Punt 78: Heldhaftigheid, heiligheid en moed, vergen een ono....
• Punt 79: Zolang het niet tot je doorgedrongen is, zal ik bl....
• Punt 80: Als je een goed kind van God bent, zal het je verg....
• Punt 81: Wees standvastig en stel eisen aan je gebedsleven,....
• Punt 82: Doe moeite om op ieder moment te beantwoorden aan ....
• Punt 83: Je krijgt een sterker innerlijk leven door dagelij....
• Punt 84: Zoek God in de diepte van je rein en zuiver hart. ....
• Punt 85: Overtuig de mensen ervan heldhaftig te zijn en de ....
• Punt 86: Door je gebedsleven zul je leren de deugden te beo....
• Punt 87: Ga geen andere verplichtingen aan dan... de eer va....
• Punt 88: De Heer heeft je duidelijk laten zien dat jouw weg....
• Punt 89: Als je een rein leven leidt en de heilige zuiverhe....
• Punt 90: Het overwinnen van de zinnelijkheid - wij hebben n....
• Punt 91: Je kuisheid mag zich niet beperken tot het vermijd....
• Punt 92: De bonus odor Christi, de uitstraling die v....
• Punt 93: Maak er een gewoonte van de engelbewaarders bij vo....
• Punt 94: Op iedere christen zou de naam van toepassing moet....
• Punt 95: Bedenk eens wat er zou gebeuren, als wij, christen....
• Punt 96: Ontdek de Heer bij iedere gebeurtenis, in elke sit....
• Punt 97: Hernieuw elke dag het verlangen jezelf weg te cijf....
• Punt 98: Heer, geef dat ik zó van U ben, dat ook de heiligs....
• Punt 99: Zorg ervoor tactvol te zijn, een mens met goede ma....
• Punt 100: De liefde bereikt alles. Zonder liefde kunnen wij ....
• Punt 101: Wees eenvoudig en vroom als een kind, en dapper en....
• Punt 102: De wereld kan de vrede en de daaruit voortvloeiend....
• Punt 103: Je leven en je bezigheden moeten geen negatieve on....
• Punt 104: Er zijn twee terreinen die van beslissend belang z....
• Punt 105: De blijdschap is een christelijk goed dat wij bezi....
• Punt 106: Onze goddelijke oorlog is een schitterend zaaien v....
• Punt 107: Wie de strijd opgeeft berokkent schade aan de Kerk....
• Punt 108: Jezus, als er iets in mij is wat U niet aangenaam ....
• Punt 109: Het geestelijk leven heeft een kleine en domme vij....
• Punt 110: In de christelijke ascese beantwoordt het gewetens....
• Punt 111: Als iets in je niet overeenstemt met wat God van j....
• Punt 112: Mijn God, wanneer zal ik me eens echt bekeren?....
• Punt 113: Heilig worden. Wacht daar niet mee tot je oud bent....
• Punt 114: Smeek de Heer dat Hij je de nodige fijngevoelighei....
• Punt 115: Denk rustig en zonder scrupules over je leven na. ....
• Punt 116: Maak goede voornemens. Dat is iets heiligs dat God....
• Punt 117: Vol vuur vraag je: wat moet ik doen om mijn liefde....
• Punt 118: Heilig! Een kind van God zou moeten overdrijven in....
• Punt 119: Schaam je er niet voor als je ontdekt dat je de
• Punt 120: Heer, verlos me van mijzelf!....
• Punt 121: Een apostel die het niet vanzelfsprekend vindt reg....
• Punt 122: Heer, ik zou van nu af een ander mens willen zijn:....
• Punt 123: De Heer heeft je gezegd: Meus es tu, jij be....
• Punt 124: Het moet je niet verwonderen als je in je leven de....
• Punt 125: Neem de raadgevingen van de geestelijke leiding aa....
• Punt 126: Je hebt me gevraagd hoe je in de dagelijkse strijd....
• Punt 127: Als de stomme duivel - waarover in het evangelie g....
• Punt 128: Bemin de hulp van degene die je ziel leidt. Zoek d....
• Punt 129: Wees nooit bang de waarheid te zeggen, maar vergee....
• Punt 130: De wereld hangt van leugens aan elkaar. Toch is he....
• Punt 131: Toegeeflijkheid in geloofspunten zou valse liefde,....
• Punt 132: Om de leer van Christus aan te nemen is het noodza....
• Punt 133: Neem het woord van de paus aan met een vrome en ne....
• Punt 134: Bemin de paus en bejegen hem met respect. Bid voor....
• Punt 135: Je grootste liefde, je hoogste achting, je diepste....
• Punt 136: Moge het dagelijks overwegen van de zware last die....
• Punt 137: Laat je liefde tot de Maagd Maria dieper en bovenn....
• Punt 138: Jezus is ons voorbeeld. Laten we Hem navolgen! La....
• Punt 139: Als je het gebeuren van de Menswording overweegt, ....
• Punt 140: Beleef je christen-zijn met natuurlijkheid! Ik kan....
• Punt 141: Als je oppervlakkig bent, als je alleen maar aan j....
• Punt 142: De 'nederigheid van het verstand' zou voor jou een....
• Punt 143: Laat de kans niet voorbijgaan iemand met wie je in....
• Punt 144: De goddelijke Meester heeft ons een grote en mooie....
• Punt 145: Je kunt niemand op een genadeloze manier behandele....
• Punt 146: Broederlijke vermaningen geven is een duidelijk be....
• Punt 147: Als je iemand een broederlijke vermaning moet geve....
• Punt 148: Als je in staat bent van anderen te houden en je d....
• Punt 149: Versterk je geest van versterving door kleine atte....
• Punt 150: Wat zou het mooi zijn als jij jezelf, iedere dag o....
• Punt 151: Zorg ervoor dat er, daar waar je bent, een goede s....
• Punt 152: Let erop - en dat kan een heel interessante verste....
• Punt 153: Een goede manier om gewetensonderzoek te doen: He....
• Punt 154: Steeds weer terugkomende verstervingen die je gewe....
• Punt 155: Je wilt in het voetspoor van Christus treden, je m....
• Punt 156: Heiligheid heeft de flexibiliteit van soepele spie....
• Punt 157: Moeder, laat mij niet in de steek! Help mij uw Zoo....