Josemaría Escrivá Obras
• Punt 158: Als we merken dat onze blik vertroebeld is en onze....
• Punt 159: In mijn ellende heb ik me eens bij een vriend bekl....
• Punt 160: Smeek de Heer om de genade je uit liefde... en doo....
• Punt 161: Richt je tot de heilige Maagd en vraag haar - als ....
• Punt 162: Moeder in de hemel, help mij de vurigheid, de over....
• Punt 163: Wees toch niet zo gemakzuchtig! Wacht niet op het ....
• Punt 164: Akkoord, je hebt uit zwakheid slecht gehandeld. Ma....
• Punt 165: Vergeet niet dat geestelijke vermogens worden gevo....
• Punt 166: Je weet heel goed dat je de vrede kwijtraakt door ....
• Punt 167: De onuitwisbare herinnering aan de gunsten die je ....
• Punt 168: Er is maar één dodelijke ziekte; je kunt maar één ....
• Punt 169: De ascetische strijd is geen negatieve en dus ook ....
• Punt 170: Alles verwacht ik van U, mijn Jezus: bekeer mij!....
• Punt 171: Toen die priester, een vriend van ons, ondertekend....
• Punt 172: Zorg dat je, als je een grote of kleine fout begaa....
• Punt 173: Gebruik je hoofd en je hart bij de overweging van ....
• Punt 174: Je beschouwt jezelf als een bediende die geen livr....
• Punt 175: Sommigen doen alleen maar wat binnen het bereik va....
• Punt 176: Ik neem iets over van wat je geschreven hebt: R....
• Punt 177: Zeg Hem vol vertrouwen: Heer, waren mijn tranen, m....
• Punt 178: Wat een laag gedrag, en wat een ontrouw aan de gen....
• Punt 179: Al zoveel jaren dicht bij Christus en... nog steed....
• Punt 180: Het ontbreekt me niet aan echte blijdschap, intege....
• Punt 181: Schrik niet als je ontdekt dat je fouten hebt... e....
• Punt 182: Beschouw de verbazingwekkende goedheid van God! Je....
• Punt 183: Je bent tevreden en heel gelukkig, ook al voel je ....
• Punt 184: De oorsprong van de nederigheid ligt in het kennen....
• Punt 185: Heer, ik vraag U een geschenk: Liefde..., een lief....
• Punt 186: Heiligen strijden tot het einde van hun leven. Ze ....
• Punt 187: Als je fouten je nederiger maken en je daardoor ho....
• Punt 188: Het gebed is almachtig, zelfs dat van mij!....
• Punt 189: Wie nederig is zal de moed niet verliezen bij het ....
• Punt 190: Als ik lepra had, zou mijn moeder mij toch omhelze....
• Punt 191: In het sacrament van de boete vergeeft Jezus ons. ....
• Punt 192: Mijn kind, als je eens mocht vallen, zoek dan je h....
• Punt 193: Als je steeds meer verenigd wilt zijn met God is h....
• Punt 194: Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, n....
• Punt 195: Toen ik daarnet heel mijn ellende overwoog, heb ik....
• Punt 196: Jezus, U bent mijn grote Liefde! En toch is het he....
• Punt 197: Je beseft hoe weinig deugden, talenten en capacite....
• Punt 198: Voed in je binnenste het verlangen naar eerherstel....
• Punt 199: Als je trouw bent zul je uiteindelijk de overwinni....
• Punt 200: Ik ben er zeker van dat jouw nederig en vurig gebe....
• Punt 201: In het leven van de christen dient 'alles' voor Go....
• Punt 202: Wat heb ik gedaan, Jezus, dat U zoveel van mij hou....
• Punt 203: Al deze vertroostingen van de Heer. Zal het zijn o....
• Punt 204: We moeten God liefhebben, want het hart is gemaakt....
• Punt 205: Zeg de Heer uit het diepst van je hart: ondanks al....
• Punt 206: Het doet me pijn dat ik zo vaak gevallen ben. Vana....
• Punt 207: De zonden van het vlees moeten door het vlees uitg....
• Punt 208: Roep de Heer aan, smeek Hem om de geest van boetva....
• Punt 209: Als je de zwakte van het vlees voelt, zeg Hem dan ....
• Punt 210: Wat indrukwekkend zijn deze woorden van een priest....
• Punt 211: Lazarus verrees omdat hij de stem van God hoorde. ....
• Punt 212: Bewonder deze beminnelijke paradox van het christe....
• Punt 213: Als je gevallen bent of het gevoel hebt te bezwijk....
• Punt 214: Heb het grootste vertrouwen in God en een steeds d....
• Punt 215: Onbevlekte Maagd Maria. Moeder! Laat mij niet alle....