Josemaría Escrivá Obras
• Punt 286: Ik wil je waarschuwen voor een moeilijkheid die zi....
• Punt 287: Als je merkt dat je, om welke reden dan ook, niet ....
• Punt 288: Nog steeds aarzelend zei je me: Ik ervaar heel dui....
• Punt 289: Hopelijk ben je in staat je voornemen te vervullen....
• Punt 290: De blijdschap en het bovennatuurlijk en menselijk ....
• Punt 291: Jezus vraagt je te bidden... dat zie je duidelijk.....
• Punt 292: Je zou vaak moeten zeggen: Jezus, als er ooit twij....
• Punt 293: Zoek de vereniging met God en wees vol hoop - dit ....
• Punt 294: Dit was je gebed: “Ik ga gebukt onder mijn e....
• Punt 295: Ieder moment is een geschikt moment om een doeltre....
• Punt 296: Leer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te lo....
• Punt 297: Het systeem, de methode, de procedure, de enige ma....
• Punt 298: Het Hart van Onze Lieve Heer is gevoeliger dan de ....
• Punt 299: Als je door je offers liefde zaait, zul je ook lie....
• Punt 300: Kind, heb je niet dat brandend verlangen om te ber....
• Punt 301: Jezus als kind, Jezus als jongeman. Zo zie ik U gr....
• Punt 302: Telkens als ik de kapel binnenkom, zeg ik de Heer ....
• Punt 303: Wat prachtig is de werking van de heilige Eucharis....
• Punt 304: Als die mensen al in vuur en vlam raakten en U toe....
• Punt 305: Goed kind, kijk eens hoe verliefden hier op aarde ....
• Punt 306: Ga vaak heel even naar de kapel om Jezus te zeggen....
• Punt 307: Bid vol overtuiging met de psalmist: “Heer, ....
• Punt 308: Denk je dat iemand dankbaar is voor een dienst die....
• Punt 309: Je wordt bestormd door twijfels en bekoringen, die....
• Punt 310: De meeste mensen die persoonlijke problemen hebben....
• Punt 311: Het lijkt dat er rust heerst, maar de vijand van G....
• Punt 312: Heiligheid betekent dat we strijden, in het besef ....
• Punt 313: Ik dank U, Heer, want als U bekoringen toelaat, ge....
• Punt 314: Heer, laat mij niet alleen. Ziet U niet in wat voo....
• Punt 315: Zonder de hulp van God is het onmogelijk een zuive....
• Punt 316: Als je de heilige zuiverheid, de reinheid van leve....
• Punt 317: Als je de prikkel van het arme vlees voelt, die so....
• Punt 318: Zoek de Heer elke dag op en zeg Hem rustig en uit ....
• Punt 319: Mijn God, wat is het gemakkelijk door te zetten in....
• Punt 320: Je bekrachtigde vandaag in je gebed het voornemen ....
• Punt 321: Alleen, zonder te bouwen op de genade, zul je uite....
• Punt 322: Wil je van Christus leren en zijn leven tot voorbe....
• Punt 323: Jezus weet heel goed wat nodig is... en ik houd va....
• Punt 324: Echt geloof herken je aan de nederigheid. Dice....
• Punt 325: Als God je een last oplegt, zal Hij je ook de krac....
• Punt 326: Roep de Heilige Geest aan bij je gewetensonderzoek....
• Punt 327: Geestelijke leiding. Verzet je er niet tegen dat d....
• Punt 328: Quomodo fiat istud quoniam virum non cognosco
• Punt 329: Een onnozel kind huilt en stampvoet wanneer zijn m....
• Punt 330: Kind, arm ezeltje: als de Heer jouw vuile rug, die....
• Punt 331: Zoek rust in het kindschap Gods. God is een Vader,....
• Punt 332: De blijdschap is het noodzakelijke gevolg van het ....
• Punt 333: De beste manier om God te laten zien hoe dankbaar ....
• Punt 334: Je bent als dat arme kleintje dat plotseling inzie....
• Punt 335: Kleine vriend, zeg Hem: Jezus, nu ik weet dat ik U....
• Punt 336: Je zei me dat je veel aan Onze Lieve Vrouw gevraag....
• Punt 337: “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft....
• Punt 338: Vol aspiratie riep de kunstenaar voor zijn doek ui....
• Punt 339: Wij kunnen niet de pretentie hebben dat de engelen....
• Punt 340: Laat je door God leiden. Hij zal je over 'zijn weg....
• Punt 341: Vraag, dring aan, wees niet bang. Denk aan het ver....
• Punt 342: Wie voor God werkt moet een 'meerwaardigheidscompl....
• Punt 343: Als je God bij je weet, zal boven de oorverdovende....
• Punt 344: Voor een kind van God is iedere dag weer een geleg....
• Punt 345: Ga naar Bethlehem, ga naar het Kindje en neem Het ....
• Punt 346: Laten we Jezus eraan herinneren dat we kinderen zi....
• Punt 347: Het moet je niets uitmaken kinderlijke dingen te d....
• Punt 348: Als je echt een kind bent en je - als God het zo v....
• Punt 349: Een vertrouwelijk verzoek van een klein kind: Heer....
• Punt 350: Kind, je zult ophouden kind te zijn, als er iets o....
• Punt 351: Ik wil niets aan Jezus vragen. Ik wil Hem alleen m....
• Punt 352: Kind, zeg tegen Jezus: ik neem niet met minder gen....
• Punt 353: Wat een kinderlijke dingen zeg je de Heer in je ge....
• Punt 354: Je moet de dringende noodzaak voelen jezelf te zie....
• Punt 355: Wat er ook gebeuren mag, houd vol. Wees blij en op....
• Punt 356: Toen de Heer hen riep waren de eerste apostelen bi....
• Punt 357: Vertel de Heer steeds dat je oprecht verlangt heil....
• Punt 358: Jouw gebed moet het gebed zijn van een kind van Go....
• Punt 359: Kind, zeg Hem: Jezus, ik wil niet dat de duivel zi....
• Punt 360: Als je door de liefde van God geroepen bent en Hij....
• Punt 361: Vooruit maar... ook wanneer het je zwaar valt verd....
• Punt 362: God rukt je niet weg uit je omgeving. Hij haalt je....
• Punt 363: Bedenk met je gezicht op de grond en in aanwezighe....
• Punt 364: Wanneer neem je nu eens een besluit...! Veel mens....
• Punt 365: Heer, waarom hebt U mij uitgekozen, terwijl er zov....
• Punt 366: Jezus, laat allen in uw heilige Kerk volharden op ....
• Punt 367: Laten wij Jezus vragen dat zijn verlossingswerk ri....
• Punt 368: Het geheim om gelukkig te worden? Geef je aan de a....
• Punt 369: Als al je bezigheden - je leven en je werk - op Go....
• Punt 370: Bij het immense panorama dat voor ons open ligt, b....
• Punt 371: Een apostolische ziel zei Hem: Jezus, U zult wel w....
• Punt 372: Als je met een 'persoonlijke vasthoudendheid' volh....
• Punt 373: De Heer verlangt van zijn kinderen, dat ze alle ee....
• Punt 374: De verlossing wordt nog steeds voltrokken, ook op ....
• Punt 375: Christen zijn in de wereld betekent niet dat je je....
• Punt 376: Maria, Moeder van God en mijn Moeder, ik zou onder....