Josemaría Escrivá Obras
• Punt 377: Volg de raad van de heilige Paulus op: Hora est....
• Punt 378: Berouwvol zeg je me: “Ik zit vol ellende! Ik....
• Punt 379: Vader, zei je me, ik maak veel vergissingen en fou....
• Punt 380: Wat zou ik graag zien dat je je de deugden van de ....
• Punt 381: Overdenk de goede eigenschappen van de ezel. Als h....
• Punt 382: Zelfs de onbeduidendste versterving lijkt je een h....
• Punt 383: Jezus, ik wil aan uw Liefde beantwoorden, maar ik ....
• Punt 384: Het geestelijk leven - daar blijf ik met opzet op ....
• Punt 385: Wij kunnen niet tevreden zijn met wat wij voor God....
• Punt 386: Het ontbreekt je aan geloof... en aan liefde. Ande....
• Punt 387: Onze gemeenschappelijke vriend schreef: “Ik ....
• Punt 388: O Jezus! Als ik bedenk hoe ik was - armzalig en on....
• Punt 389: Als de tegenzin in je ziel binnendringt en het lij....
• Punt 390: Zeg Hem in je gebed: als U wilt dat ik iets nuttig....
• Punt 391: Maak mij heilig, mijn God, ook al moet het met har....
• Punt 392: Je bent heel onrustig omdat je niet liefhebt zoals....
• Punt 393: Het is geen echte heiligheid - hooguit een karikat....
• Punt 394: De duivel tracht ons van God af te houden. Als je ....
• Punt 395: Als je met de Heer spreekt, zul je misschien denke....
• Punt 396: Maak opnieuw het vaste voornemen om - op ieder mom....
• Punt 397: Leg de genade niets in de weg. Je moet je ervan ov....
• Punt 398: Zeg rustig en in alle oprechtheid: Nunc coepi
• Punt 399: Inderdaad, 'zij' moeten jouw grootste zorg zijn. M....
• Punt 400: Wat kost deze versterving die de Heilige Geest je ....
• Punt 401: Aan het kruis genageld zijn! Dit was een verlangen....
• Punt 402: We staan op de berg CalvariŽ waar Jezus gestorven ....
• Punt 403: De scherpe kantjes moeten er elke dag een beetje a....
• Punt 404: Met uitgestrekte handen vraagt de Heer je voortdur....
• Punt 405: Jezus is voor jou gestorven. Ga naar Hem toe, ga n....
• Punt 406: We moeten het lijden accepteren met de gevoelens d....
• Punt 407: De versterving is een noodzakelijke voorwaarde voo....
• Punt 408: De geest van boetvaardigheid bestaat er voornameli....
• Punt 409: De beste geest van offervaardigheid is afmaken waa....
• Punt 410: Leg je plan van verstervingen voor aan je geesteli....
• Punt 411: Wij ervaren, net zoals de heilige Augustinus, dat ....
• Punt 412: Het hart bewaken. Een priester bad: “Jezus, ....
• Punt 413: Met vastberadenheid een zuiver leven leiden! Ieder....
• Punt 414: Een Spaans spreekwoord zegt heel duidelijk: “....
• Punt 415: Mijn God, ik ervaar aantrekkingskracht en schoonhe....
• Punt 416: Je bent een christen en dus een kind van God. In z....
• Punt 417: Je bent tot een grote intimiteit met God gekomen, ....
• Punt 418: Als wij Hem trouw zijn herhaalt het leven van Jezu....
• Punt 419: Het lijkt me heel goed dat je de Heer vaak laat zi....
• Punt 420: Ook als je duidelijk hebt gezien wat het betekent ....
• Punt 421: Een voornemen: trouw, heldhaftig trouw zijn aan je....
• Punt 422: Je zult wel eens met heilige jaloezie gedacht hebb....
• Punt 423: Wees hiervan overtuigd: het verlangen - dat sameng....
• Punt 424: Als je je steeds weer in de handen van God laat, z....
• Punt 425: Luister naar de gelijkenis die de heilige Johannes....
• Punt 426: Vandaag ben ik weer vol vertrouwen gaan bidden en ....
• Punt 427: Open je hart in de geestelijke leiding. Wees oprec....
• Punt 428: Zoek alleen troost bij God. Overdenk eens wat een ....
• Punt 429: We worden heilig met de hulp van de Heilige Geest ....
• Punt 430: Beperk je er niet toe met de Heilige Geest te spre....
• Punt 431: Om dichter bij God te komen, om naar God te 'vlieg....
• Punt 432: Als je de routine bij de mondgebeden wilt vermijde....
• Punt 433: Als je er trots op bent een kind van Onze Lieve Vr....
• Punt 434: Ik heb onder meer twee redenen, dacht onze vriend,....
• Punt 435: Ik heb het gebed van de christen altijd opgevat al....
• Punt 436: God houdt zoveel van zijn schepselen en onze beant....
• Punt 437: Ranken die verenigd zijn met de wijnstok brengen r....
• Punt 438: Houd veel van Onze Lieve Heer. Koester in je ziel ....
• Punt 439: Het gebed is het machtigste wapen van de christen.....
• Punt 440: Heilig worden is geen onbereikbaar ideaal, maar ee....
• Punt 441: De geest van gebed heeft het hele leven van Jezus ....
• Punt 442: Overweeg en doorleef het Lijden van Christus samen....
• Punt 443: Iemand die liefheeft ontgaat zelfs het kleinste de....
• Punt 444: Bemin God ook namens de mensen die Hem niet liefhe....
• Punt 445: Als de innerlijke strijd op een gegeven moment moe....
• Punt 446: Je bent ervan overtuigd dat God je duidelijk liet ....
• Punt 447: Houd vol, wees trouw en ga uit liefde verder met j....
• Punt 448: Beleef je geloof met blijdschap en heel dicht bij ....
• Punt 449: Zeg rustig en bedachtzaam tegen de Meester: Heer, ....
• Punt 450: Je hebt innerlijk leven en leerstellige vorming no....
• Punt 451: Wij christenen, die jong van hart zijn, komen om d....
• Punt 452: Wat jij moet doen is Christus navolgen, zodat ande....
• Punt 453: Je bent een christen, en op grond daarvan kun je j....
• Punt 454: Met veel aandrang predikte de apostel Johannes het....
• Punt 455: Je bent alleen goed, als je de goede eigenschappen....
• Punt 456: Neem de naastenliefde als uitgangspunt bij alles w....
• Punt 457: Leef in harmonie met anderen, heb begrip, wees een....
• Punt 458: Als je een oordeel moet geven, wees dan positief e....
• Punt 459: Zwijg niet als je ziet dat de eer van God en het w....
• Punt 460: We zijn geen goede broers en zusters van onze mede....
• Punt 461: Je liefde en inzet voor de heilige Kerk kunnen nie....
• Punt 462: De inzet voor onze persoonlijke heiligheid werkt d....
• Punt 463: Wees hiervan overtuigd: aangezien God je hoort, va....
• Punt 464: De akker van de Heer is vruchtbaar en het zaad is ....
• Punt 465: Een commentaar dat mij pijnlijk trof en dat jou ze....
• Punt 466: Gemanipuleerd door de niet aflatende haat van de s....
• Punt 467: Verwar sereniteit niet met luiheid, nalatigheid, b....
• Punt 468: Kind, waar is de Christus die de mensen in je zoek....
• Punt 469: Hier heb je een gedragslijn voor de broederlijkhei....
• Punt 470: Ondanks je slechte neigingen ben je verantwoordeli....
• Punt 471: Denk aan je Moeder de heilige Kerk en overweeg dat....
• Punt 472: Je hebt het duidelijk gezien: er zijn veel mensen ....
• Punt 473: Je bent een fundament dat God heeft uitgekozen om ....
• Punt 474: Maria, onze Moeder en onze Hoop: heel dicht bij U ....