Josemaría Escrivá Obras
• Punt 475: Je voelt dat het nodig is dat je je bekeert. Hij v....
• Punt 476: Inderdaad, het verging ieder van ons zoals Lazarus....
• Punt 477: Meestal hebben onze gevoelens iets in zich van ego....
• Punt 478: Zoek niet het medelijden van de mensen, want dat i....
• Punt 479: Als je over de goddelijke deugden van geloof, hoop....
• Punt 480: Is er iets in je leven dat niet te rijmen valt met....
• Punt 481: Ga eens na hoe je je gedraagt. Je zult zien dat je....
• Punt 482: De almachtige en alwetende God moest zijn Moeder k....
• Punt 483: Je wacht op de overwinning, op het einde van de st....
• Punt 484: Er zijn momenten waarop je de vereniging met de He....
• Punt 485: Iemand heeft me eens gezegd: Vader, als ik moe en ....
• Punt 486: Een hart dat op een ongeordende manier houdt van d....
• Punt 487: “Waakt en bidt, opdat ge niet op de bekoring....
• Punt 488: De lauwe apostel, dát is de grote vijand van de zi....
• Punt 489: Een duidelijk bewijs van lauwheid is het gebrek aa....
• Punt 490: Er zijn harten die hard maar edel zijn en - wannee....
• Punt 491: Alle goedheid, alle lieflijkheid, alle majesteit, ....
• Punt 492: Wij zijn verliefd op de Liefde. De Heer wil ons da....
• Punt 493: Kijk eens of je deze schijnbare tegenstrijdigheid ....
• Punt 494: Wat kan ik de vraag die een op God verliefd mens z....
• Punt 495: Heb je gezien met hoeveel liefde en vertrouwen de ....
• Punt 496: Wat kijk ik graag naar Johannes die zijn hoofd aan....
• Punt 497: God houdt van mij... De apostel Johannes schrijft:....
• Punt 498: “Liefde bestaat niet uit mooie woorden, maar....
• Punt 499: Wij spelen het niet klaar even attent te zijn voor....
• Punt 500: De liefde van God is zó aantrekkelijk en zó inspir....
• Punt 501: Je kunt je niet gedragen als een opstandig kind, o....
• Punt 502: Gerechtigheid om de gerechtigheid kan mensen kwets....
• Punt 503: Heb de Heer hartstochtelijk lief. Houd ontzettend ....
• Punt 504: Liefde is offer. En het offer, uit liefde, maakt g....
• Punt 505: Stel je de volgende vraag: hoe vaak besluit ik ged....
• Punt 506: Mijn kind, overtuig je ervan dat God het recht hee....
• Punt 507: Verlies nooit de zin voor het bovennatuurlijke uit....
• Punt 508: Gedraag je altijd en overal heel gewoon, net zoals....
• Punt 509: Om een eerlijk oordeel te kunnen geven heb je een ....
• Punt 510: Ik hoorde een paar kennissen over hun radio spreke....
• Punt 511: Onbenulligheden en futiliteiten waaraan ik niets h....
• Punt 512: Zeg Hem: Heer, ik wil alleen maar wat U wilt. Moch....
• Punt 513: Het geheim van de doeltreffendheid wortelt in je v....
• Punt 514: Voornemen: zoek zo vaak mogelijk, liefst ononderbr....
• Punt 515: Herhaal van ganser harte en met steeds meer liefde....
• Punt 516: Je roept uit: Ure igne Sancti Spiritus, ont....
• Punt 517: Op het feest van Kruisverheffing smeekte je de Hee....
• Punt 518: De versterving moet er altijd zijn, net zoals het ....
• Punt 519: Het Kruis beminnen is vol vreugde afzien uit liefd....
• Punt 520: De christelijke blijdschap is niet fysiologisch va....
• Punt 521: Ik schreef je het volgende: Ik begrijp dat het nie....
• Punt 522: Ook op dagen die als zand door je vingers lijken t....
• Punt 523: Hecht je hart niet aan iets vergankelijks: volg Ch....
• Punt 524: Een duidelijk teken van onthechting is dat je niet....
• Punt 525: Wie echt vanuit het geloof leeft, weet dat de mate....
• Punt 526: De verrezen, glorierijke Christus heeft zich ontda....
• Punt 527: We kunnen de allerheiligste Maagd Maria nooit geno....
• Punt 528: Dit is de waarheid over de christen: overgave en l....
• Punt 529: Jezus, vol vertrouwen verberg ik mij in uw armen, ....
• Punt 530: Nu we in onze omgeving zoveel ongehoorzaamheid, ge....
• Punt 531: Je zegt van wel, dat je vastbesloten bent Christus....
• Punt 532: Wat het fundament van onze trouw is? Ik kan in ee....
• Punt 533: Ik hoorde laatst iets wat ik je niet wil onthouden....
• Punt 534: Zoals alle kinderen van God, heb ook jij het perso....
• Punt 535: De eerste voorwaarde voor het gebed is de volhardi....
• Punt 536: De Meester raadt ons aan om met volharding te bidd....
• Punt 537: Ergens waar muziek was en het geroezemoes van veel....
• Punt 538: Je leven moet een voortdurend gebed, een ononderbr....
• Punt 539: Het is zo eenvoudig in zichzelf te keren om te bid....
• Punt 540: In het geestelijk leven is volharding een vereiste....
• Punt 541: In het heilig misoffer neemt de priester het Licha....
• Punt 542: De evangelist verhaalt dat Jezus een groot wonder ....
• Punt 543: Zoek steeds de omgang met de drie goddelijke Perso....
• Punt 544: Wie zich niet op ieder moment volledig overgeeft a....
• Punt 545: Iedere christen moet Christus zoeken en, door een ....
• Punt 546: Je zou eens moeten stilstaan bij de heilige toorn ....
• Punt 547: Zorg dat je een grote liefde voor de allerheiligst....
• Punt 548: De Advent. Wat een mooie tijd om ons verlangen, on....
• Punt 549: Kerstmis. Iedereen zingt: Venite, venite.......
• Punt 550: Jij en ik, wij kunnen niet zeggen dat we niet bij ....
• Punt 551: De heilige Jozef: men kan niet van Jezus en Maria ....
• Punt 552: Kijk eens hoeveel redenen er zijn om de heilige Jo....
• Punt 553: Heilige Jozef, onze Vader en Heer. Zeer kuise, all....
• Punt 554: Houd veel van de heilige Jozef. Bemin hem met heel....
• Punt 555: De Maagd Maria. Wie kan een groter Meesteres in de....
• Punt 556: Je zult heilig worden, als je van de anderen weet ....
• Punt 557: De heilige Paulus geeft ons een recept voor een fi....
• Punt 558: De Heer hield zoveel van de mensen, dat Hij vlees ....
• Punt 559: Door de naastenliefde omwille van God te verzorgen....
• Punt 560: Als ik met jou over 'het goede voorbeeld' spreek, ....
• Punt 561: Stel jezelf dikwijls de vraag: doe ik echt mijn be....
• Punt 562: Als ik zeg dat men als een tapijt moet zijn waarop....
• Punt 563: Bij zoveel egoïsme en onverschilligheid - iedereen....
• Punt 564: Wij, katholieken, moeten ons inzetten om de waarhe....
• Punt 565: In een christen, in een kind van God, vormen vrien....
• Punt 566: De broederlijke vermaning - die geworteld is in he....
• Punt 567: Als je iemand terechtwijst omdat het nodig is en j....
• Punt 568: Zorg ervoor heel dicht bij je Moeder de Maagd Mari....
• Punt 569: Luister goed: midden in de wereld staan en van de ....
• Punt 570: Je zou als een gloeiend kooltje moeten zijn, dat a....
• Punt 571: God wil dat het werk, dat Hij aan de mensen heeft ....
• Punt 572: De basis voor ons optreden als burgers - als katho....
• Punt 573: Zie in iedere mens met wie je in contact bent een ....
• Punt 574: Je staat erop je gang te gaan, je eigen zin te doe....
• Punt 575: De gedachte aan Christus' dood is als een oproep o....
• Punt 576: Als christen - want dat ben je en dien je elk uur ....
• Punt 577: Er gaat een enorme gemakzucht - en soms een groot ....
• Punt 578: Velen ervaren een heilige als 'ongemakkelijk', maa....
• Punt 579: Een jonge priester had de gewoonte zich tot Jezus ....
• Punt 580: Heb altijd de moed - dit is nederigheid en dienstb....
• Punt 581: Voor de katholiek is er er maar één houding mogeli....
• Punt 582: Een hele tijd geleden vroeg iemand nogal indiscree....
• Punt 583: Een katholieke geest hebben impliceert dat we de z....
• Punt 584: “Dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de....
• Punt 585: Laat je niet afschrikken door het complot van stil....
• Punt 586: Word elke dag 'roomser'. Bemin die gezegende statu....
• Punt 587: De devotie tot de Maagd Maria wekt in de zielen va....