Josemaría Escrivá Obras
• Punt 588: Neem een voorbeeld aan de Maagd Maria! Pas als wij....
• Punt 589: Ik ben ervan overtuigd dat de jonge apostel Johann....
• Punt 590: We zullen het nooit klaarspelen de authentieke bov....
• Punt 591: Zich volledig aan de anderen geven is zo doeltreff....
• Punt 592: Zich vernederen, zich wegcijferen, verborgen blijv....
• Punt 593: Echte nederigheid: wat kan iemand nog van zijn stu....
• Punt 594: Mijn Jezus, alles wat van mij is, is van U. Wat va....
• Punt 595: God verwacht dat je weet te incasseren als je vern....
• Punt 596: Hoogmoed staat de naastenliefde in de weg. Vraag d....
• Punt 597: Een kind dat voor volwassene wil doorgaan, komt we....
• Punt 598: Het is waar dat je verloren kunt gaan. Je bent je ....
• Punt 599: Wat is het moeilijk nederig te zijn! Niet voor nie....
• Punt 600: Er zijn voor de kinderen en hen vormen; met liefde....
• Punt 601: Een voornemen: als het niet écht nodig is, zal ik ....
• Punt 602: Bedank Jezus voor de zekerheid die Hij je geeft! H....
• Punt 603: Heer, wat zou U ons geweldig helpen als ik anders ....
• Punt 604: Het verlangen naar eerherstel dat God, jouw Vader,....
• Punt 605: Je weet niet of je vooruitgegaan bent, ook niet ho....
• Punt 606: Zeg Hem: Jezus, ik zie niet één gezonde bloem in m....
• Punt 607: Ik begreep je volgende conclusie heel goed: Ik haa....
• Punt 608: De nederige en vreugdevolle zang van Maria in het ....
• Punt 609: God ziet graag dat we Hem bij buitengewone gebeurt....
• Punt 610: Als wij, mensen, iets tot stand willen brengen pro....
• Punt 611: Laten we alle grote en kleine inspanningen in ons ....
• Punt 612: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden....
• Punt 613: God heeft speciale rechten bij ons, zijn kinderen.....
• Punt 614: De Heer verwacht dat zijn werktuigen al het mogeli....
• Punt 615: Elk weesgegroetje, elke begroeting van de Maagd Ma....
• Punt 616: Het leven van de christen - ons leven - is heel ge....
• Punt 617: Ik hoop van harte dat God je in zijn barmhartighei....
• Punt 618: Voor God bestaat er geen beroep dat weinig waarde ....
• Punt 619: Is de zekerheid dat God belangstelling heeft voor ....
• Punt 620: Zeg Hem opnieuw dat je Hem helemaal wilt toebehore....
• Punt 621: De rozenkrans. De blijde, de droeve en glorievolle....
• Punt 622: Het doopsel maakt ons tot fideles, getrouwe....
• Punt 623: Wees ervan overtuigd dat God zich niet laat overtr....
• Punt 624: Wees niet bang hoge eisen aan jezelf te stellen. V....
• Punt 625: Toen de heilige vrouwen bij het graf aankwamen, me....
• Punt 626: Wees ervan overtuigd dat je nooit doeltreffend zul....
• Punt 627: Laat niemand je bij het krijgen van een opdracht o....
• Punt 628: Het is buitengewoon onverstandig als iemand die ge....
• Punt 629: Of je nu moet gehoorzamen of leiding moet geven, d....
• Punt 630: Ik zou willen - en daarvoor vraag ik je gebed - da....
• Punt 631: Mijn kind, het lijdt geen twijfel dat onenigheid i....
• Punt 632: Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de....
• Punt 633: De trouw aan de paus brengt ook de duidelijke plic....
• Punt 634: Ik vraag de Heer dagelijks, met heel mijn hart, da....
• Punt 635: De boze opzet van sommigen en de onwetendheid van ....
• Punt 636: We dienen ervoor te zorgen dat alle intellectuele ....
• Punt 637: Laat je bij je inzet voor de zielen - je hele werk....
• Punt 638: Onze Moeder de heilige Kerk strooit met een indruk....
• Punt 639: Regnare Christum volumus, wij willen dat Ch....
• Punt 640: Het heilswerk van de Kerk is, elke dag opnieuw, al....
• Punt 641: Waarom neem je niet het besluit om een broederlijk....
• Punt 642: Vanwege het vertrouwen dat Hij in je stelt door je....
• Punt 643: Je wilt sterk zijn? Bedenk dan op de eerste plaats....
• Punt 644: Ik begreep wat je bedoelde toen je me het volgende....
• Punt 645: Wat waardevol is de persoonlijke vroomheid in de h....
• Punt 646: Als je je katholiek noemt, moet je de liturgie van....
• Punt 647: Draag je gebed, je boete en je werk voor dit doel ....
• Punt 648: Mijn kind, je vraagt wat je kunt doen, opdat ik he....
• Punt 649: Een onmiskenbare karakteristiek van mannen en vrou....
• Punt 650: Maak er een gewoonte van al die beklagenswaardige ....
• Punt 651: Maak je geen zorgen als je werk onvruchtbaar lijkt....
• Punt 652: Ook als je maar weinig licht krijgt in je gebed, a....
• Punt 653: Door de confrontatie met de moeilijkheden in het a....
• Punt 654: Of je nu moeilijkheden hebt of successen boekt... ....
• Punt 655: Aquae multae non potuerunt exstinguere caritate....
• Punt 656: Doorzetten! Doorzetten! Mijn kind: Qui persever....
• Punt 657: Als we de bovennatuurlijke visie op de gebeurtenis....
• Punt 658: De gewone voorzienigheid is al een voortdurend won....
• Punt 659: Het optimisme van de christen is geen naïviteit of....
• Punt 660: De dag van de triomf van de Heer - zijn verrijzeni....
• Punt 661: Als je Maria zoekt, zul je Jezus altijd vinden - h....
• Punt 662: Wanneer je iets apostolisch gaat ondernemen, zou j....
• Punt 663: Kind, het is de moeite waard dat je nederig, gehoo....
• Punt 664: In een oorlog heb je er weinig aan dat moedige sol....
• Punt 665: De macht om wonderen te doen! Hoeveel zielen die d....
• Punt 666: Je wilt met alle geweld je gang gaan; je apostolaa....
• Punt 667: De apostel heeft geen ander doel dan zich volledig....
• Punt 668: Ook de eerste twaalf waren vreemdelingen in de str....
• Punt 669: De eeuwige, medeverlossende kracht van ons leven k....
• Punt 670: De kinderen van God dienen in hun apostolische act....
• Punt 671: Jezus zegt: “Wie naar u luistert, luistert n....
• Punt 672: Hoe voortreffelijk kunnen de volgende woorden van ....
• Punt 673: Wij kunnen nooit macht aan ons toeschrijven die al....
• Punt 674: De Heer heeft ons medeverlossers met Hem willen ma....
• Punt 675: Als je Hem helpt, al is het maar met een kleinighe....
• Punt 676: Jezus is gestorven, Hij is dood. De heilige vrouwe....
• Punt 677: Jouw Moeder, Maria, zal je naar de Liefde van Jezu....