Josemaría Escrivá Obras
• Punt 678: Door het onderricht van de heilige Paulus weten we....
• Punt 679: Waarom probeer je niet je hele leven - je werk, je....
• Punt 680: Ieder schepsel, de hele schepping, letterlijk iede....
• Punt 681: We hebben de plicht om gewetensvol, met verantwoor....
• Punt 682: Alles wat menselijk gezien waardevol is, moeten we....
• Punt 683: Wie echt liefheeft, heeft geen tijd om met zichzel....
• Punt 684: Iedere bezigheid - of die menselijk gezien belangr....
• Punt 685: Werk altijd en in alles met offergeest, zodat je C....
• Punt 686: Ook bij de kleine, dagelijks terugkerende dingen g....
• Punt 687: Vergeet niet dat ieder werk, dat menselijk gezien ....
• Punt 688: Jezus, onze Heer en ons voorbeeld, groeide op en l....
• Punt 689: Prijs de goedheid van God, onze Vader! Hij geeft j....
• Punt 690: Mijn dochter, nu je een gezin hebt wil ik je graag....
• Punt 691: Ik vind het ontroerend dat de apostel het christel....
• Punt 692: In mijn gesprekken met echtparen dring ik er vaak ....
• Punt 693: Wees niet bang om, omwille van de Heer, van de men....
• Punt 694: Coepit facere et docere. Jezus begon te doe....
• Punt 695: Christen: je hebt de plicht op alle gebieden voorb....
• Punt 696: Je verlangt van anderen, zoals van mensen in de di....
• Punt 697: Kom al je burgerplichten na en probeer je nergens ....
• Punt 698: Als we ons werk werkelijk willen heiligen, zullen ....
• Punt 699: Wees vriendelijk voor je naasten! Heb voor iederee....
• Punt 700: Half werk is niet meer dan een karikatuur van het ....
• Punt 701: Als je zegt dat je Christus wilt volgen... en je h....
• Punt 702: Het beroepswerk - ook het huishouden is een beroep....
• Punt 703: De Heer wil dat wij, zijn kinderen, die de genade ....
• Punt 704: Je moet er bij je werk op bedacht zijn dat success....
• Punt 705: De christelijke verantwoordelijkheid bij het werk ....
• Punt 706: Wat zonde de tijd te doden! Het is een schat die w....
• Punt 707: Aangezien ieder degelijk beroep geheiligd kan en m....
• Punt 708: Uit het verborgen leven van Jezus moet je ook deze....
• Punt 709: Ga de confrontatie met de problemen van deze werel....
• Punt 710: De Heer wil dat je heilig wordt, zodat je anderen ....
• Punt 711: Ontwikkel je positieve eigenschappen, want ze kunn....
• Punt 712: Je hebt vorming nodig. Dit zal je een groot verant....
• Punt 713: Door je werk met de grootst mogelijke menselijke e....
• Punt 714: Als christen mag je je niet afzijdig houden. Je he....
• Punt 715: Wij, kinderen van God, met dezelfde burgerrechten ....
• Punt 716: Bescheiden, zonder menselijk opzicht en met een op....
• Punt 717: Gebruik je vrijheid om, met je aanleg of kwaliteit....
• Punt 718: Gebruik je recht als burger door actief te zijn in....
• Punt 719: Als christen en als burger heb je de plicht om uit....
• Punt 720: De zogenaamde 'vrijheden van het verderf' moeten m....
• Punt 721: Omwille van de objectiviteit en om ergere schade t....
• Punt 722: Onze Moeder de heilige Kerk wordt in onze tijd op ....
• Punt 723: Als gewone burger wordt van jou verwacht - omdat j....
• Punt 724: Een kind van God - zoals jij - mag niet bang zijn ....
• Punt 725: Alles uit Liefde! Dat is de weg van de heiligheid ....
• Punt 726: Als christen kun je, binnen de grenzen van het dog....
• Punt 727: Als je leiding geeft, moet je dat met tact doen zo....
• Punt 728: Vanzelfsprekend heb je materiŽle middelen nodig. M....
• Punt 729: Echt alles plannen? - Alles! heb je me gezegd. - H....
• Punt 730: Je moet je werk met een zodanig bovennatuurlijke v....
• Punt 731: Wat in dienst van God ondernomen wordt, gaat nooit....
• Punt 732: Ben je niet blij de armoede van Jezus van zo dicht....
• Punt 733: Echte godsvrucht, werkelijke liefde tot God, zet o....
• Punt 734: Men heeft vaak gewezen op het gevaar van activitei....
• Punt 735: De innerlijke strijd houdt ons niet af van onze be....
• Punt 736: Je leven is niet steeds weer een herhaling van het....
• Punt 737: Doe elke dag alles wat in je vermogen ligt om God ....
• Punt 738: Ik zal nooit de mening delen van mensen die een sc....
• Punt 739: Iemand die ťcht vroom is doet zijn werk zo goed mo....
• Punt 740: Onze status als kinderen van God zal ons ertoe aan....
• Punt 741: Puur goud en diamanten zitten in het binnenste van....
• Punt 742: Bij ons dagelijks doen en laten hebben we een eige....
• Punt 743: Alles in je leven kan materie zijn om God aan te b....
• Punt 744: Werk met blijdschap en vrede in aanwezigheid van G....
• Punt 745: Spreek in de loop van de dag voortdurend met de He....
• Punt 746: Laat je hart vanaf je werkplek ontsnappen naar God....
• Punt 747: Een priester wilde zich als volgt toeleggen op het....
• Punt 748: God heeft jou geroepen om een concrete weg te volg....
• Punt 749: Raak nooit de bovennatuurlijke visie kwijt. Stel j....