Josemaría Escrivá Obras
175

Sommigen doen alleen maar wat binnen het bereik van een paar arme schepselen ligt, waardoor ze hun tijd verkwisten. Het is precies hetzelfde als wat Petrus heeft ervaren: Praeceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus, Meester, de hele nacht hebben wij gezwoegd en we hebben niets gevangen!

Als deze mensen voor eigen rekening werken, niet verenigd met de Kerk, zonder de Kerk, hoe doeltreffend zal hun apostolaat dan zijn? Het zal niets opleveren!

Ze moeten gaan inzien dat ze op eigen krachten niets kunnen. Jij moet hen helpen het vervolg van het relaas uit het evangelie te begrijpen: In verbo autem tuo laxabo rete, op uw woord zal ik de netten uitgooien. De vangst zal dan overvloedig en succesvol zijn.

Het is mooi te rectificeren als men inziet dat men, om welke reden dan ook, voor eigen rekening bezig was!

Vorige Zie hoofdstuk Volgende