Josemaría Escrivá Obras
Op dezelfde manier gestructureerd als De Weg en De Voor en het laatste gepubliceerde boek van de heilige Jozefmaria. De Smidse "is een boek van vuur. Het lezen en overdenken ervan kan in vele zielen het vuur van de goddelijke Liefde doen opvlammen en een vurig verlangen opwekken naar heiligheid en apostolaat. Dat was ook de wens van mgr. Escrivá" (mgr. Álvaro del Portillo, voorwoord). De eerste druk is van 1987. Tot nu toe zijn er 400.000 exemplaren in veertien talen verschenen.

De schrijver legt in zijn voorwoord de titel uit: "Waarom zou ik jouw ziel – die van zuiver goud is – dan niet meenemen naar de smidse, haar met vuur en hamer bewerken, en van dit ruwe goud een schitterend juweel maken, om aan mijn God en jouw God aan te bieden?"

De Smidse bevat 1055 korte teksten ter overdenking, verdeeld over dertien hoofdstukken. Veel van deze teksten zijn van autobiografische aard. Het zijn notities die de stichter van het Opus Dei van zijn geestelijk leven maakte tijdens de jaren dertig, ook al vertelt hij deze in de derde persoon.

De opbouw van het boek volgt de innerlijke tocht van een christen die ernaar verlangt zich steeds meer met Christus te vereenzelvigen. "De Smidse volgt de ziel op haar weg naar de heiligheid, vanaf het moment waarop het licht van de christelijke roeping voor ons gaat schijnen tot aan het tijdstip waarop dit aardse leven zich opent voor de eeuwigheid" (mgr. Álvaro del Portillo, Voorwoord).