Josemaría Escrivá Obras
• Punt 340: Een gevolg van trouw-zijn is dat we de zekerheid k....
• Punt 341: Je vertelde me dat God je soms vervult van licht e....
• Punt 342: Het zout der aarde. - De Heer zei dat zijn leerlin....
• Punt 343: Ik moet huiveren van die passage in de tweede brie....
• Punt 344: Wat je me schreef over trouw, vond ik heel goed sl....
• Punt 345: Een belangrijke ontdekking! Iets dat je maar half ....
• Punt 346: Trouw vereist werkelijk een dorst naar kennis, wan....
• Punt 347: “Ik zou graag willen”, schrijf je, ....
• Punt 348: Zeker, sommigen zijn eerst enthousiast en gaan lat....
• Punt 349: Voor jou die nogal aarzelend bent, schrijf ik uit ....
• Punt 350: Je leven is dienstbaarheid, maar steeds in volkome....
• Punt 351: Nooit zal ik het eens kunnen zijn, noch op het geb....
• Punt 352: Je wordt pijnlijk getroffen als je ziet dat sommig....
• Punt 353: Iedere dag moet je groeien in trouw aan de Kerk, d....
• Punt 354: Je hebt een groot verlangen om de Kerk lief te heb....
• Punt 355: Zij die niet willen begrijpen dat het geloof diens....
• Punt 356: Het is te hopen, dat je nooit in de fout zult verv....
• Punt 357: Ik begrijp niet wat je bedoelt als je zegt dat je ....
• Punt 358: Wees nooit toegeeflijk ten aanzien van de leer van....
• Punt 359: Ik ben het met je eens dat er katholieken zijn, pr....
• Punt 360: Het lijkt tegenstrijdig, maar het komt niet zelden....
• Punt 361: Je bent het strijden moe. Je hebt genoeg van het w....
• Punt 362: Laat de trouwen niet zo actief zijn! - dat willen ....
• Punt 363: Houd je verre van sektarische tendensen, want zij ....
• Punt 364: De ware eenheid kan niet worden bevorderd op basis....
• Punt 365: Het stemde je tot nadenken toen je me hoorde zegge....
• Punt 366: Volharden betekent doorgaan met liefhebben, per Ip....
• Punt 367: Soms vindt men onder katholieken mensen met weinig....
• Punt 368: Het is waar dat wij als kinderen van God de Heer n....
• Punt 369: Twintig eeuwen zijn er voorbijgegaan en nog dageli....
• Punt 370: Ik heb altijd al gedacht dat het gebrek aan trouw ....
• Punt 371: Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe ....