Josemaría Escrivá Obras
• Punt 372: Gewillig gehoorzamen. - Maar met gebruikmaking van....
• Punt 373: Bij het vervullen van je apostolische taak moet je....
• Punt 374: Gehoorzamen geschiedt met de lippen, het hart en h....
• Punt 375: Je houdt niet van de gehoorzaamheid als je niet ec....
• Punt 376: Veel zorgen kunnen direct worden verholpen. Andere....
• Punt 377: De Heer wil een concreet apostolaat van je, zoals ....
• Punt 378: Gehoorzaam zonder al dat nutteloze gepieker... Het....
• Punt 379: De meeste ongehoorzaamheid is het gevolg van niet ....
• Punt 380: Wil je volledig gehoorzamen?... Luister dan goed, ....
• Punt 381: Wanneer zul je tot de overtuiging komen dat je moe....
• Punt 382: De Kerk laat ons door middel van de liturgie de sc....
• Punt 383: Als je leiding geeft, moet je in de eerste plaats ....
• Punt 384: Orde, gezag, discipline... - Mochten ze daar nog n....
• Punt 385: Degenen die leiding geven bij geestelijke taken, m....
• Punt 386: Gezag. - Dat houdt niet in dat degene die boven st....
• Punt 387: Wees jij er niet een van hen die, terwijl hun eige....
• Punt 388: Zeg - denk je echt dat je alles weet, omdat je een....
• Punt 389: Je vrij voelen ten opzichte van je geweten: nee! -....
• Punt 390: Leiding geven is niet vernederen.....
• Punt 391: Voor jou die een leidinggevende positie bekleedt. ....
• Punt 392: Beleidsbeslissingen die lichtvaardig door één enke....
• Punt 393: Leen nooit je oor aan anonieme beschuldigingen: da....
• Punt 394: Een regel voor goed leiderschap: je moet menselijk....
• Punt 395: Ik vind het heel goed dat je iedere dag probeert n....
• Punt 396: Wat een jammerlijk beeld vertonen sommige gezagsdr....
• Punt 397: Als het gezag autoritair en dictatoriaal wordt en ....
• Punt 398: Wanneer degene die leiding geeft negatief is en wa....
• Punt 399: Probeer zuiver objectief te zijn bij je leidinggev....
• Punt 400: Vernieuwingsdrang kan tot wanbeleid voeren. Er zi....
• Punt 401: Wat sloven sommige mensen zich toch uit voor massi....
• Punt 402: De mensen moeten leren hoe ze moeten werken - maar....
• Punt 403: Vertrouw nooit alleen maar op organisatie!....
• Punt 404: De goede herder hoeft zijn schapen geen angst aan ....
• Punt 405: Leiding geven houdt dikwijls in, dat men de mensen....
• Punt 406: Een goede leiding let erop dat de nodige soepelhei....
• Punt 407: “Zolang ze me maar niet dwingen tot zonde!&#....
• Punt 408: Niet alle burgers maken deel uit van het staande l....
• Punt 409: “Ik was een guerillastrijder”, schrijf....
• Punt 410: Ik zou tegen zoveel opstandige katholieken willen ....
• Punt 411: Een zachte bries is niet hetzelfde als een orkaan.....
• Punt 412: Wat laat je makkelijk je leefplan schieten! Hoe va....
• Punt 413: Streef maar één recht na: om je plicht te vervulle....
• Punt 414: Is de last zwaar? - Nee, duizendmaal nee! De verpl....
• Punt 415: “Maria bewaarde dit alles in haar hart”....