Josemaría Escrivá Obras
• Punt 444: Kunnen we, als we ons van onze plichten bewust zij....
• Punt 445: Als je niet meer bidt, leef je aanvankelijk nog op....
• Punt 446: Mediteren - Gedurende een vaste tijd, op een vast ....
• Punt 447: Je hebt geen innnerlijk leven: omdat je in je gebe....
• Punt 448: Nee? - Omdat je geen tijd hebt gehad? - Je hèbt t....
• Punt 449: Gebed, meer gebed! - Dat lijkt nu, in examentijd, ....
• Punt 450: Een doeltreffende gewoonte om je in Gods tegenwoor....
• Punt 451: Het gebed is geen voorrecht van kloosterlingen. He....
• Punt 452: Zeker, je moet doorgaan op je weg: als man van de ....
• Punt 453: Een katholiek die niet bidt? - Dat is net zoiets a....
• Punt 454: Bedank de Heer voor die grote gunst die Hij je hee....
• Punt 455: Toen ze jou wilden - vangen, vroeg je je af waar z....
• Punt 456: Je minacht het mediteren - Maar is het niet zo dat....
• Punt 457: Het gebed: dat is het moment van heilige intimitei....
• Punt 458: Wat een goed uitgedachte smeekbede van die ziel di....
• Punt 459: Zal de Heer mijn ziel opnieuw doen ontvlammen? - ....
• Punt 460: Het echte gebed, dat de hele persoon in beslag nee....
• Punt 461: We baden die avond in de open lucht, de duisternis....
• Punt 462: Ik vind het fijn dat je die neiging hebt om in je ....
• Punt 463: Soms is het gebed van verstandelijke aard; soms, m....
• Punt 464: Moet je eens kijken wat een hoop ongegronde redene....
• Punt 465: - Eén minuut intens gebed is wel genoeg. - Dat ze....
• Punt 466: Dat ideaal om de strijd van Christus te strijden -....
• Punt 467: Versterving is de ophaalbrug die het betreden van ....
• Punt 468: Wees niet ontmoedigd: hoe onwaardig de mens ook is....
• Punt 469: Heer, ik verdien niet dat U me verhoort want ik be....
• Punt 470: De Heer die zijn leerlingen had uitgezonden om te ....
• Punt 471: Ik begrijp je heel goed als je over je apostolaat ....
• Punt 472: De gemeenschap der heiligen: die jonge ingenieur o....
• Punt 473: Maak er een gewoonte van om 's morgens als je je a....
• Punt 474: De rozenkrans is bijzonder nuttig voor degenen die....
• Punt 475: “Onbevlekte Maagd, ik weet heel goed dat ik ....
• Punt 476: Een treurige middel om de rozenkrans niet te bidde....
• Punt 477: De rozenkrans wordt niet alleen gebeden met de lip....
• Punt 478: Je stelt de rozenkrans steeds maar uit tot straks ....
• Punt 479: “Bid voor mij”, vroeg ik hem zoals ik ....
• Punt 480: Herhaal in de loop van de dag je oefeningen van be....
• Punt 481: Wat is het tafereel van de blijde boodschap aan Ma....