Josemaría Escrivá Obras
• Punt 795: Wat nodig is om het geluk te vinden is niet een ma....
• Punt 796: Na twintig eeuwen moeten wij met de grootste stell....
• Punt 797: Liefhebben is - het koesteren van slechts één verl....
• Punt 798: Je houdt nog niet van de Heer, zoals de vrek van z....
• Punt 799: Ja, verliefde dwaas, schreeuw het uit naar Hem: He....
• Punt 800: Twijfel er niet aan: het hart is geschapen om lief....
• Punt 801: Geen hart is menselijker dan dat van een mens die ....
• Punt 802: Het lijkt wel of mensen die weinig liefde hebben, ....
• Punt 803: Je moet in het dagelijkse contact met de mensen om....
• Punt 804: Met ongeveinsde nederigheid zei die vriend van ons....
• Punt 805: Vergeven. Van ganser harte vergiffenis schenken zo....
• Punt 806: Je was pijnlijk getroffen door het weinig christel....
• Punt 807: Ga fijngevoelig alles uit de weg wat het gevoel va....
• Punt 808: Waarom moet je zo nodig uit de tien manieren die e....
• Punt 809: Kijk eens: we moeten God niet alleen met òns hart ....
• Punt 810: Het treft mij pijnlijk dat mensen die zich aan God....
• Punt 811: Iemand heeft het hart eens vergeleken met een mole....
• Punt 812: De duivel - de vader van de leugen en het slachtof....
• Punt 813: Dank U, Jezus, omdat U volmaakt Mens hebt willen w....
• Punt 814: Vraag aan Jezus om een liefde als een louterend vu....
• Punt 815: Je hebt je roeping heel duidelijk gezien - God lie....
• Punt 816: “Ik ben gekomen”, zo drukt de Meester ....
• Punt 817: Je hart! Soms wordt er zonder dat je er iets aan k....
• Punt 818: Hoe vaak we de Heer bezoeken hangt af van twee fac....
• Punt 819: De Liefde wordt ook versterkt door zelfverloocheni....
• Punt 820: Als je een groot hart zou hebben en een beetje mee....
• Punt 821: Als je boos wordt - soms is dat je plicht; soms is....
• Punt 822: Een berisping geven? - Dat is dikwijls nodig. Maar....
• Punt 823: Als je moet corrigeren, moet dat duidelijk en vrie....
• Punt 824: Heb je soms het idee dat je het goede en de absolu....
• Punt 825: Houd van de goeden, want zij houden van Christus -....
• Punt 826: De mensen van dat land, die zo ver van God afstaan....
• Punt 827: De armen - zei een vriend van ons - zijn het beste....
• Punt 828: Door je liefde tot God te voegen bij je vriendscha....
• Punt 829: Als je eraan terug denkt, krijg je een brandend ge....
• Punt 830: Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertr....