Josemaría Escrivá Obras
• Punt 850: Kweek in je ziel en je hart - in je verstand en je....
• Punt 851: Hoe wil je vrede krijgen als je je, tegen de - ruk....
• Punt 852: Vrede en oorlog zitten in onszelf. Je kunt niet t....
• Punt 853: Een geneesmiddel voor die onrust van je: geduld he....
• Punt 854: Gooi vrees en verontrusting onmiddellijk van je af....
• Punt 855: Zelfs als alles in elkaar stort en afgelopen is, z....
• Punt 856: Als je - door je blik op God gericht te houden - j....
• Punt 857: Een vriend vertrouwde ons heel onbevangen toe, dat....
• Punt 858: Door een hartelijke begroeting van een broeder bes....
• Punt 859: Je bent buitengewoon gelukkig. Soms, als je eraan ....
• Punt 860: Als je je werkelijk op de Heer verlaat, zul je ler....
• Punt 861: Je hebt nog steeds je kleine afdwalingen en je fou....
• Punt 862: Als we in duisternis verkeren, onze ziel blind en ....
• Punt 863: Vecht tegen de scherpe kanten van je karakter, teg....
• Punt 864: De taak van een christen: het kwaad verstikken in ....
• Punt 865: Je moet op grond van christelijke naastenliefde en....
• Punt 866: Geweld is niet de goede methode om te overtuigen -....
• Punt 867: Wie geweld gebruikt verliest altijd, ook al wint h....
• Punt 868: De tactiek van een tiran is te zorgen dat er ruzie....
• Punt 869: Die mensen - die tegenstanders zien waar zij allee....
• Punt 870: Met een agressieve polemiek, die vernedert, wordt ....
• Punt 871: Ik kan je boosheid en je teleurstelling niet goed ....
• Punt 872: Ik heb, in de hoop dat je in die tijd van harde en....
• Punt 873: Een paradox: sinds ik heb besloten de raad van de ....
• Punt 874: De heilige Maria is - zo roept de Kerk haar aan - ....