Josemaría Escrivá Obras
• Punt 96: Wees geen benauwde ziel, geen onvolwassen man of v....
• Punt 97: Durf is geen onvoorzichtigheid, ook geen onbezonne....
• Punt 98: Je heb een besluit genomen, meer op grond van nuch....
• Punt 99: Ik heb een gezegde gelezen dat in sommige landen z....
• Punt 100: Ik ben niet de apostel niet die ik zou moeten zijn....
• Punt 101: Je bent door de moeilijkheden geïntimideerd en - v....
• Punt 102: Angst? Dat is eigen aan mensen die weten dat ze kw....
• Punt 103: Er is een zeer aanzienlijk aantal christenen die a....
• Punt 104: Wij zijn met velen; met Gods hulp kunnen wij alles....
• Punt 105: Als je geweten aan je knaagt omdat je hebt nagelat....
• Punt 106: Laten we niet vergeten: bij het vervullen van de g....
• Punt 107: Als je bezig bent een apostolisch werk uit te brei....
• Punt 108: Je bent te - voorzichtig - of te weinig - bovennat....
• Punt 109: Er zijn manieren van doen die zo voorzichtig zijn,....
• Punt 110: Wees er zeker van: als je voor God werkt, bestaan ....
• Punt 111: Je geloof uit zich te weinig in daden: je zou eerd....
• Punt 112: Kalmte! Durf! Versla met deze deugden de vijfde c....
• Punt 113: Je verzekerde me dat je wilde strijden zonder rust....
• Punt 114: Je begint er niet aan om te werken aan die bovenna....
• Punt 115: Soms denk ik dat een paar vijanden van God en van ....
• Punt 116: Toen we met elkaar aan de praat waren, beweerde hi....
• Punt 117: Ik begrijp de bovennatuurlijke en menselijke blijd....
• Punt 118: Wees gedurfd in je gebed, en de Heer zal je van ee....
• Punt 119: De problemen waar je vroeger onderdoor ging - het ....
• Punt 120: “Help de Heilige Geest niet zoveel!” -....
• Punt 121: Als ik zoveel lafheid zie, zoveel valse voorzichti....
• Punt 122: Je merkt dat je in een toestand bent die je nogal ....
• Punt 123: Zie je wel? - Met Hem heb je het voor elkaar gekre....
• Punt 124: Wil je in heilige stoutmoedigheid leven, zodat God....