Josemaría Escrivá Obras
• Punt 181: Terwijl we zaten te praten zagen we op de kaart de....
• Punt 182: Wat heb je een medelijden met hen! - Je zou hen wi....
• Punt 183: Je begon met veel geestdrift. Maar stukje bij beet....
• Punt 184: Dank de Heer voor de vaderlijke zowel als moederli....
• Punt 185: Als je aan het apostolaat begint, wees er dan van ....
• Punt 186: Mensen van verschillende landen en rassen, van zee....
• Punt 187: Luister goed naar me en vertel het verder door: ch....
• Punt 188: Natuurlijkheid, oprechtheid en blijdschap: de onmi....
• Punt 189: De wijze waarop Jezus de eerste twaalf riep kon ni....
• Punt 190: God is Degene van Wie de roeping tot het apostolaa....
• Punt 191: Als ik met je spreek over het - apostolaat van vri....
• Punt 192: In het apostolaat van vriendschap en vertrouwen is....
• Punt 193: Degenen die Christus ontmoet hebben, mogen zich ni....
• Punt 194: Je moet een gloeiende kool zijn die overal vuur na....
• Punt 195: Als er ijver is voor de zielen, zijn er altijd wel....
• Punt 196: Wees er maar zeker van dat ook dáár veel mensen zi....
• Punt 197: Zeg me niet dat je zorgt voor je innerlijk leven a....
• Punt 198: Dat is een hele moeilijke weg, zei hij tegen je. E....
• Punt 199: Heeft hij geen tijd? - Des te beter. Christus is j....
• Punt 200: Als je beseft dat er velen zijn die hun grote kans....
• Punt 201: Verbaas je niet en laat je niet van je stuk brenge....
• Punt 202: Ergeren ze zich aan je omdat je over overgave spre....
• Punt 203: Je bereikt de mensen niet omdat je een andere - ta....
• Punt 204: Aarzel je om er een begin mee te maken over God te....
• Punt 205: Je hebt een gesprek gehad met deze en gene en met ....
• Punt 206: Ik kan je heilige ongeduld wel begrijpen, maar je ....
• Punt 207: Het geloof is een onmisbaar vereiste voor het apos....
• Punt 208: Dagen om echt uitgelaten te zijn: weer drie mensen....
• Punt 209: Ik moest glimlachen omdat ik je heel goed begreep ....
• Punt 210: Als je soms te maken krijgt met zielen die slapen,....
• Punt 211: Verdiep je elke dag meer in de apostolische diepte....
• Punt 212: Hominem non habeo - Ik heb niemand om me te helpen....
• Punt 213: Bid met mij om een nieuw Pinksteren dat de wereld ....
• Punt 214: “Als iemand die Mij volgt zijn vader en zijn....
• Punt 215: De ploegschaar die de akker openbreekt en er voren....
• Punt 216: Sinds je beslissing doe je iedere dag een nieuwe o....
• Punt 217: Roepingen, Heer, meer roepingen! Het kan me niet s....
• Punt 218: Kom er rond voor uit. Als ze tegen je zeggen dat j....
• Punt 219: Je taak als apostel is groots en mooi. Je bevindt ....
• Punt 220: Het lijkt wel of jullie één voor één zijn uitgekoz....
• Punt 221: Wees ervan overtuigd dat het nodig is, dat je een ....
• Punt 222: Een werkzaam recept voor je geest van apostolaat: ....
• Punt 223: Christus heeft hoge verwachtingen van je werk. Maa....
• Punt 224: Het is onverdraaglijk dat je je tijd verknoeit met....
• Punt 225: Apostolaat van de leer van de Kerk: dat moet je ap....
• Punt 226: Het wonder van Pinksteren is dat alle wegen een go....
• Punt 227: Je schreef me: bij onze groep sloot zich een jonge....
• Punt 228: De massa's zijn - het pad van de terechte ontevred....
• Punt 229: Leraar: je moet het als je ideaal zien om je leerl....
• Punt 230: Het verlangen om - te onderrichten, - met overtuig....
• Punt 231: Ik hou van dit devies: - Laat iedere reiziger zijn....
• Punt 232: Wat bevat elk afzonderlijk tafereel van het Nieuwe....