Josemaría Escrivá Obras
• Punt 233: Je vertelde dat je door bepaalde scŤnes uit het le....
• Punt 234: Je vroeg de Heer een beetje voor Hem te mogen lijd....
• Punt 235: Beklaag je niet als je lijdt. Alleen een mooie ste....
• Punt 236: Wie laf het lijden ontvlucht, heeft stof tot naden....
• Punt 237: Beklaag je je? - en je legt me uit, dat je daar he....
• Punt 238: Ik wil vertrouwelijk met je praten, zoals ik dat t....
• Punt 239: Begrijpen ze je niet? - Hij was de Waarheid en het....
• Punt 240: Voor een kind van God zijn tegenspraak en laster, ....
• Punt 241: Ze kletsen over je - Wat kan je je goede naam sche....
• Punt 242: Soms wžllen ze niet begrijpen: ze zijn als blinden....
• Punt 243: Het is niet voldoende dat je gelijk hebt. Je gelij....
• Punt 244: Als je bij de Meester school gaat, zul je er niet ....
• Punt 245: Je hebt hem niet lichamelijk mishandeld - Maar je ....
• Punt 246: Zonder het te willen zijn degenen die vervolgen, a....
• Punt 247: Hier op aarde betaalt men vaak met laster.....
• Punt 248: Er zijn zielen die hardnekkig pijnen lijken te bed....
• Punt 249: Offer, offer! Het is waar: het volgen van Christus....
• Punt 250: Wat zou er minder neurasthenie en hysterie zijn, a....
• Punt 251: Ga niet onverschillig voorbij aan andermans leed. ....
• Punt 252: Stel je eens voor dat alleen God en jij op de were....
• Punt 253: Soms - zei die zieke die brandde van ijver voor de....
• Punt 254: Een ongeneeslijke ziekte die zijn activiteit beper....
• Punt 255: Jezus kwam tot het kruis na Zich drie en dertig ja....
• Punt 256: Het kruis is overal aanwezig en komt als men het h....
• Punt 257: De Heer, de Eeuwige Hogepriester, zegent altijd me....
• Punt 258: Cor Mariae perdolentis, miserere nobis!, Hart vol ....