Josemaría Escrivá Obras
• Punt 290: De wereld wacht op ons. Ja!, wij houden hartstocht....
• Punt 291: De Heer heeft op de volgende fijngevoelige manier ....
• Punt 292: De wereld - “Daar ben ik op mijn plaats!....
• Punt 293: “Dit is een tijd van hoop, en ik leef uit de....
• Punt 294: Deze niet goed onder woorden te brengen, aangename....
• Punt 295: Je roeping als christen vraagt van je dat je in Go....
• Punt 296: Het lijkt ongelofelijk dat je zo gelukkig kunt zij....
• Punt 297: De wereld is koud, maakt de indruk dat hij slaapt.....
• Punt 298: De trouw in de dienst aan God en de zielen die ik ....
• Punt 299: Een goede zoon van God moet heel menselijk zijn. M....
• Punt 300: Het is moeilijk op iedereen indruk te maken door r....
• Punt 301: Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat ....
• Punt 302: Dit is je taak als christelijk burger: eraan bijdr....
• Punt 303: Een kind van God kent geen klassen, omdat de probl....
• Punt 304: Mondaine mensen sloven zich uit de zielen God zo s....
• Punt 305: Sommigen zijn de hele dag door verbitterd - Ze wor....
• Punt 306: Laat door je gedrag als christelijk staatsburger d....
• Punt 307: Een fundamentele fout waarvoor je op je hoede moet....
• Punt 308: Godsdienst kan niet losgemaakt worden van het leve....
• Punt 309: In de verte, daar, aan de horizon, schijnt de heme....
• Punt 310: We kunnen niet met de armen over elkaar blijven zi....
• Punt 311: Veel materiŽle, technische, economische, sociale, ....
• Punt 312: Je moet van de wereld geen klooster willen maken, ....
• Punt 313: Wat is het droevig een cesaristische mentaliteit t....
• Punt 314: “Wie heeft gezegd dat je om heilig te worden....
• Punt 315: Houd van je land: vaderlandsliefde is een christel....
• Punt 316: Het is geen vaderlandsliefde om misdaden goed te p....
• Punt 317: De Apostel schreef ook dat “er geen ondersch....
• Punt 318: Veel jaren geleden heb ik al glashelder een waarhe....
• Punt 319: De eeuwige vitaliteit van de katholieke Kerk staat....
• Punt 320: Om in het voetspoor van Christus te treden hoeft d....
• Punt 321: Jij die midden in de wereld leeft en een van de ve....
• Punt 322: Er is een beschikking uitgegaan van keizer Augustu....