Josemaría Escrivá Obras
"Wat in deze bladzijden naar voren komt is het christelijk leven zelf, een leven waarin - in Christus' voetspoor - het menselijke zich vervlecht met het goddelijke zonder zich ermee te vermengen, maar ook zonder onderbreking"(mgr. Álvaro del Portillo, Ten geleide).

Evenals De Weg is De Voor de vrucht van het persoonlijk gebed en de pastorale ervaring van de heilige Jozefmaria Escrivá. Ook dit boek bestaat uit punten ter overweging, die een aantrekkelijk beeld bieden van de menselijke deugden. "De Voor richt zich tot de christen als mens - lichaam en ziel, natuur en genade - en niet alleen tot zijn verstand", aldus mgr. Álvaro del Portillo in het ten geleide.

De heilige Jozefmaria had het boek voor publicatie gereed, op de eindherziening na, waar hij geen tijd meer voor heeft gehad. De eerste druk is postuum in 1986 verschenen. Sindsdien zijn er circa 500.000 exemplaren in diverse talen gepubliceerd.

Lezer, vriend, laat me je ziel bij de hand nemen om haar de deugden van de mens te laten overwegen: de genade werkt in op de natuur. Maar vergeet niet, dat mijn overwegingen, hoe menselijk ze ook schijnen, doordat ik ze schreef – en zelf doorleefde voor jou en voor mij, voor Gods aanschijn, alleen maar priesterlijk kunnen zijn. Mogen – zo vraag ik Onze Heer deze bladzijden ertoe dienen dat wij ons beteren en ons aangespoord voelen in dit leven, met onze werken een vruchtbare voor achter te laten. (De Voor, Voorwoord van de schrijver)