Josemaría Escrivá Obras
470

Maar welke middelen dan? - Dezelfde als die van Petrus en Paulus, Dominicus en Franciscus van AssisiŽ, Ignatius en Franciscus Xaverius: Het Kruis en het Evangelie...

- Lijken deze middelen je soms onbeduidend?


471

Het is goed, en zelfs plicht, dat je in je apostolaat rekening houdt met je aardse mogelijkheden: 2 + 2 = 4. Maar vergeet nooit, dat je tot je geluk bovendien nog met een andere factor rekening moet houden: God + 2 + 2...


472

Dien God oprecht, wees Hem trouw... en maak je nergens bezorgd over. Want het is echt waar dat “als je eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt, Hij je de rest - het materiŽle, de middelen - erbij zal geven”.


473

Gooi die wanhoop, die uit de kennis van je nietswaardigheid voortkomt, van je af. - Het is waar: economisch gezien ben je een nul..., naar je maatschappelijk aanzien gemeten ben je ook een nul..., hetzelfde geldt voor je deugden en capaciteiten.

Maar links van al deze nullen staat Christus... En wat een onmeetbaar groot getal wordt dat!


474

Je zegt dat je niets bent... - Dat anderen wonderen gedaan hebben en nog steeds doen, in organisaties, pers en propaganda. - Dat zij daartoe dan ook over alle middelen beschikken, terwijl jij er geen hebt?... Wel, denk dan aan Ignatius: een onwetende onder de doctoren van AlcalŠ. - Zonder een cent op zak onder de studenten van Parijs. - Vervolgd, belasterd...

Dat is de weg: bemin, geloof, en... lijd: je liefde, je geloof en je kruis zijn de onfeilbare middelen om de apostolische verlangens die je in je hart draagt, te verwerkelijken en te vereeuwigen.


475

Je erkent, dat je nietswaardig bent. Dat bťn je ook. - Desondanks of juist dŠŠrom zocht God jou.

- Hij bedient zich altijd van ongeschikte werktuigen, om te laten zien dat het “werk” van Hem is.

- Van jou vraagt Hij alleen volgzaamheid.


476

Als je je werkelijk “overgeeft” aan God, zal geen moeilijkheid je optimisme kunnen schokken.


477

Waarom maakt je hart nog reserves? - Zolang je jezelf niet helemaal overgeeft, is het nutteloos te proberen anderen naar Hem te brengen.

- Wat voor een armzalig werktuig ben je dan!


478

Hoe is het mogelijk dat je nu nog de goedkeuring, de genegenheid en de aanmoediging van de machtigen nodig hebt, om voort te gaan met te doen wat God wil?

- De machtigen zijn doorgaans wispelturig, terwijl jij standvastig moet zijn. Wees erkentelijk als ze je helpen, maar ga onverstoorbaar door als ze je verachten.


479

Trek je er niets van aan. - De voorzichtigen hebben de werken van God altijd waanzin genoemd. - Vooruit, wees dapper!


480

Zie je: een draad, en nog een draad, en veel andere draden vormen, goed samengevlochten, deze kabel die in staat is enorme gewichten op te heffen.

- Als jij en je broeders jullie wil verenigen om die van God te vervullen, zullen jullie in staat zijn alle hindernissen te overwinnen.


481

Als men alleen God zoekt, kan men, om zijn apostolisch werk te doen slagen, heel goed het beginsel toepassen dat een goede vriend van ons zo formuleerde: “Men geeft uit wat nodig is, ook al blijft men schuldig wat men uitgeeft”.


482

Wat doet het ertoe, dat heel de wereld met al haar macht tegen je is? Ga gewoon door!...

- Herhaal de woorden van de psalm: “De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. - Zelfs al omsingelen mij de vijanden, mijn hart kent geen vrees”.


483

Moed houden! JŪj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger.


484

Wees een werktuig: van goud of staal, van platina of ijzer..., groot of klein, fijn of grof..., het doet er niet toe. - Alle instrumenten zijn nuttig: elk heeft zijn eigen doelmatigheid. In de materiŽle orde zal ook niemand durven beweren, dat de zaag van de timmerman minder nuttig is dan het pincet van de chirurg.

- Je plicht is, instrument te zijn.


485

Nou, en wat dan nog? - Ik begrijp eenvoudig niet hoe je je aan dit werk voor de zielen kunt onttrekken, alleen maar omdat het goddelijke vuur waardoor je aangetrokken werd, behalve het licht en de warmte die je geestdriftig maken, soms ook nog rook verspreidt, de rook van de zwakheid van de menselijke instrumenten. Of doe je dat uit verborgen hoogmoed: omdat je je volmaakt acht?


486

Werk... is er volop. - Het gereedschap mag niet roesten. - Middelen om schimmel en roest te voorkomen zijn er ook. - Ze behoeven alleen maar gebruikt te worden.


487

Blijf niet wakker liggen van de financiŽle moeilijkheden die je apostolaat bedreigen. - Verdubbel je vertrouwen op God, doe menselijkerwijze al wat je kunt en je zult zien hoe vlug je geldzorgen zich vanzelf oplossen!


488

Laat je door gebrek aan instrumenten er niet van weerhouden je plannen door te zetten: begin maar zo goed als je kunt. - Later roept de functie het orgaan in het leven. Sommigen, die ongeschikt leken, blijken achteraf toch bruikbaar te zijn. Bij de anderen doet men een operatieve ingreep, ook al doet het pijn (de heiligen waren uitstekende chirurgen). En dan gaat men gewoon verder.


489

Een levend en doordringend geloof. Zoals het geloof van Petrus. - Als je dat hebt, zo heeft Hij gezegd, zul je bergen verzetten en alle hindernissen opruimen, die menselijk gezien onoverwinnelijk lijken en je apostolisch werk in de weg staan.


490

Een oprecht hart en goede wil: met deze twee elementen en met de blik gericht op het vervullen van de wil van God, zul je je dromen van liefde verwezenlijkt zien en zal je honger naar zielen gestild worden.


491

Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae? Is dat niet de zoon van de timmerman? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?

- Het is best mogelijk dat wat ze van Jezus gezegd hebben, ook van jou gezegd wordt, met een tikkeltje verbazing en spot, wanneer je eens en “voor altijd” de Wil van God wilt volbrengen en een instrument wilt zijn: maar is dat niet...

- Zwijg. Laat je werk een bevestiging zijn van je zending.


Vorige Volgende