Josemaría Escrivá Obras
734

“Dit is uw uur en de macht van de duisternis”. - Heeft de zondaar dan ook zijn uur? - Ja..., en God zijn eeuwigheid!


735

Als je een apostel bent, zal de dood voor jou een goede vriend zijn, die je weg vergemakkelijkt.


736

Heb je op een sombere herfstmiddag de dorre bladeren wel eens zien vallen? Zo vallen er iedere dag zielen in de eeuwigheid. Eens zul jij zo'n vallend blad zijn.


737

Heb je nooit de wereldse mensen met droeve stem horen klagen, dat “iedere dag die voorbijgaat een beetje sterven is”? Maar ik zeg je: verheug je, apostel, want iedere dag die voorbijgaat, brengt je dichter bij het Leven.


738

Voor “de anderen” is de dood een verschrikking, die hen verlamt. - Voor ons is de dood - het Leven - een aanmoediging die ons vooruitdrijft.

Voor hen is hij het einde. Voor ons, het begin.


739

Wees niet bang voor de dood. - Aanvaard hem reeds nu, edelmoedig..., wanneer God het wil..., zoals God het wil..., waar God het wil. - Twijfel er niet aan: hij zal komen op de tijd, de plaats en de manier die voor ons het meest geschikt is..., gestuurd door God, jouw Vader. - Welkom zij onze broeder de dood!


740

Welk onderdeel van de wereld zal uit zijn voegen raken als ik verdwijn, als ik sterf?


741

Zie je hoe het lijk van degene die jij liefhad in ontbinding verkeert en overgaat in stinkend vocht? - Dat is dus een mooi lichaam! - Kijk maar goed en maak je gevolgtrekkingen.


742

Ik kan me niet voorstellen dat die schilderijen van Valdés Leal met al die voorname lijken van bisschoppen en edellieden in complete ontbinding, geen indruk op je zouden maken.

En wat vind je van die verzuchting van de hertog van Gandía: “Nooit meer wil ik een heer dienen, die de dood mij kan ontrukken.”?

Valdés Leal: Spaanse schilder, beroemd door zijn schilderingen van de dood.

De hertog van Gandía: De latere heilige Franciscus Borgia.


743

Je spreekt me van “heldhaftig” sterven. - Geloof je niet dat het “heldhaftiger” is, onopgemerkt te sterven, in een goed bed, als een burger..., maar aan de Liefde?


744

Als je een apostel bent, zul je niet sterven. - Je verhuist alleen maar, dat is alles.


745

“Hij zal komen oordelen de levenden en de doden”, bidden wij in de geloofsbelijdenis. - Hopelijk verlies je dit oordeel, deze gerechtigheid en... deze Rechter niet uit het oog.


746

Brandt in jouw ziel niet het verlangen, God, je Vader, blij te maken wanneer Hij je zal moeten oordelen?


747

De wereldse mensen neigen ertoe veel te spreken over de barmhartigheid van God. - Hierdoor moedigen zij zichzelf aan, voort te gaan op hun dwaalwegen.

Het is waar dat God, onze Heer, oneindig barmhartig is. Maar Hij is ook oneindig rechtvaardig: er bestaat een oordeel, en Hij is de Rechter.


748

Vat moed. - Weet je niet, dat St. Paulus tot de Korintiërs gezegd heeft: “Ieder zal een loon ontvangen, overeenkomstig zijn werken”?


749

Er bestaat een hel. - Een vaststelling, die voor jou een waarheid is als een koe. - Ik zal het herhalen: Er bestaat een hel!

Zeg het op het juiste moment onder vier ogen aan die vriend van jou... en aan die andere.


750

Luister, jij die tot over je oren in de wetenschap steekt: jouw wetenschap kan het werken van de duivelse machten niet loochenen. Mijn Moeder, de heilige Kerk, heeft haar priesters jarenlang gevraagd om dagelijks aan de voet van het altaar de heilige Michaël aan te roepen contra nequitiam et insidias diaboli - tegen de boosheid en de listen van de duivel. En dit gebed is bovendien een prijzenswaardige persoonlijke devotie.


751

De hemel: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”.

Spoort deze openbaring van de apostel je niet aan om te strijden?


752

Altijd. - Voor altijd! - Woorden die versleten zijn als gevolg van het menseljk verlangen, alles wat aangenaam is te verlengen en te vereeuwigen.

Leugenachtige woorden hier op aarde, waar alles een einde heeft.


753

Alles in deze wereld is een voortdurend ophouden: nauwelijks is het genot begonnen, of het is al weer voorbij.


Vorige Volgende