Josemaría Escrivá Obras
208

Gezegend zij de smart. - Geliefd zij de smart. - Geheiligd zij de smart... Verheerlijkt zij de smart!


209

De Apostel doet ons een heel programma aan de hand om met goed gevolg de leerschool van het lijden te doorlopen: spe gaudentes, blij in de hoop, in tribulatione patientes, standvastig in de tegenspoed, orationi instantes, volhardend in het gebed.


210

Uitboeting: dát is het pad dat naar het Leven leidt.


211

Begraaf door boetedoening je nalatigheden, je beledigingen en zonden in de diepe kuil welke je groef door je nederigheid; - net zoals de tuinier de rotte vruchten, de dorre takjes en bladeren begraaft aan de voet van de boom die ze heeft voortgebracht. - En wat eerst onvruchtbaar, of beter gezegd, schadelijk was, draagt zo daadwerkelijk bij tot nieuwe vruchtbaarheid.

Leer uit je val een nieuwe impuls te halen: uit de dood, leven.


212

De Christus die jij ziet, is Jezus niet, maar alleen het armzalige beeld dat zich voor jouw vertroebelde ogen gevormd heeft... - Zuiver je. Verhelder je blik door nederigheid en boete. Dan... zal de klaarheid van de Liefde je niet ontbreken en je zult een volmaakte zienswijze krijgen. Het beeld dat je dan krijgt, zal werkelijk het beeld van Hem zijn!


213

Jezus lijdt om de Wil van de Vader te volbrengen... En jij, die ook de allerheiligste Wil van God wilt volbrengen door in de voetstappen van de Meester te treden, bekláág jij je als je als reisgezel het lijden ontmoet?


214

Zeg tegen je lichaam: liever héb ik een slaaf, dan dat ik de jouwe bén.


215

Wat zijn de mensen toch bang voor boetedoening! Als ze dát wat ze doen voor de schijn van de wereld, zouden doen met gezuiverde intentie, voor God..., wat zouden sommigen dan heilig kunnen zijn!


216

Huil je? - Schaam je er niet voor. Huil maar. Ja zeker, ook mannen huilen, net als jij, in de eenzaamheid en voor het aangezicht van God. - 's Nachts, zegt koning David, besproei ik mijn bed met tranen.

Met die brandende en mannelijke tranen kun je je verleden zuiveren en je leven van nu bovennatuurlijk maken.


217

Ik wil dat je gelukkig bent op aarde. - Dat zul je echter niet zijn, als je die angst voor het lijden niet kwijtraakt. Want zolang we “onderweg” zijn, ligt in het lijden juist ons geluk.


218

Wat is het mooi, het leven te verliezen voor het Leven!


219

Als je weet dat dat lichamelijk en geestelijk lijden loutering en verdienste is, zegen het dan.


220

Wanneer sommige bedelaars voor een aalmoes bedanken of erom vragen met woorden als: “God geve u gezondheid, broeder”, laat die wens voor zuiver lichamelijk welzijn dan geen slechte smaak in je mond achter?


221

Als we edelmoedig zijn in het vrijwillig boete doen, zal Jezus ons met genade vervullen om de boetedoeningen die Hij ons zendt, lief te hebben.


222

Door boetedoening moet je wil van de zintuigen datgene eisen, wat de andere vermogens van je ziel die wil in het gebed weigeren.


223

Hoe weinig waarde heeft boetvaardigheid zonder voortdurende versterving!


224

Ben je bang om boete te doen?... De boetedoening, die je zal helpen om het eeuwige Leven te verkrijgen. - Zie je niet, hoe de mensen zich daarentegen onderwerpen aan duizend kwellingen van een bloedige operatie om dit armzalige leven van nu te behouden?


225

Je grootste vijand ben je zelf.


226

Behandel je lichaam met liefde, maar niet met méér liefde dan men zou geven aan een verraderlijke vijand.


227

Als je weet dat je lichaam je vijand is, en vijand van de glorie van God, omdat het je heiliging bedreigt, waarom behandel je het dan met zoveel zachtheid?


228

“Nog een prettige middag”, zei men ons zoals de gewoonte is, waarop iemand die zeer verbonden is met God, opmerkte: “Wat een beperkte wens!”


229

Hóe zoet is het lijden en hóe lichtend de duisternis met U, Jezus!


230

Je lijdt! - Maar kijk: “Zijn” Hart is niet kleiner dan het onze. - Lijd je? Dat is passend.


231

Streng vasten is een boetedoening die buitengewoon welgevallig is aan God. - Maar door de een of andere oorzaak hebben we de zaak laten verslappen. Er is geen bezwaar tegen - integendeel - dat jij, met toestemming van je geestelijk leidsman, veelvuldig vast.


232

Redenen om boete te doen? Voldoening, eerherstel, bede, dankzegging: allemaal middelen om vooruit te komen...: voor jou, voor mij, voor anderen, voor je familie, voor je land, voor de Kerk... En nog duizend redenen meer.


233

Doe niet méér boete dan je geestelijk leidsman je toestaat.


234

Hoezeer veredelen we het lijden, wanneer we het de plaats geven die het in het goddelijk heilsplan toekomt: uitboeting.


Vorige Volgende