Josemaría Escrivá Obras
• Punt 1: Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft. - Wees....
• Punt 2: Ik zou willen dat je gedrag en je gesprekken zodan....
• Punt 3: Bezadigdheid. - Laat die gekunsteldheid en die kin....
• Punt 4: Zeg niet: “Zo ben ik nu eenmaal..., dat komt....
• Punt 5: Wen je eraan, nee te zeggen.....
• Punt 6: Keer de verleider de rug toe, wanneer hij je in he....
• Punt 7: Wees niet bekrompen. - Vergroot je hart tot het un....
• Punt 8: Kalmte. - Waarom zou je je kwaad maken, als je daa....
• Punt 9: Wat je zojuist gezegd hebt, zeg dat op een andere ....
• Punt 10: Geef geen terechtwijzing zolang je nog verontwaard....
• Punt 11: Wil. - Energie. - Voorbeeld. - Doen wat er gedaan ....
• Punt 12: Groei tegen de verdrukking in. - De genade van de ....
• Punt 13: Zet die nutteloze gedachten van je af: op zijn bes....
• Punt 14: Verspil je kracht en je tijd, die aan God toebehor....
• Punt 15: Stel je werk niet uit tot morgen.....
• Punt 16: Wil je een massamens worden? Een van de grote hoop....
• Punt 17: Verval niet in die karakterzwakte, die wordt geken....
• Punt 18: Je wilt werelds, oppervlakkig en onbezonnen zijn, ....
• Punt 19: Wilskracht. Dat is een zeer belangrijke eigenschap....
• Punt 20: Je botst met bepaalde karakters uit je omgeving.......
• Punt 21: Voorwendsels. - Nooit zullen zij ontbreken, als je....
• Punt 22: Wees sterk. - Wees flink. - Wees een man. - En ver....
• Punt 23: Wat vertel je me nu...? Kun je niet méér doen? - I....
• Punt 24: Je bent weetgierig..., je wilt leiding geven..., j....
• Punt 25: Redetwist niet... - Twistgesprekken helderen gewoo....
• Punt 26: Het huwelijk is een heilig sacrament. - Als het zo....
• Punt 27: Moet je lachen omdat ik je zeg dat je “roepi....
• Punt 28: Het huwelijk is voor de gewone soldaten, en niet v....
• Punt 29: Het betrekkelijke en armzalige geluk van de egoïst....
• Punt 30: Je bent berekenend. - Zeg me niet dat je jong bent....
• Punt 31: Egoïst. - Je denkt alleen maar aan “jezelf&#....
• Punt 32: Jij zult nooit een leider worden, zolang je in de ....
• Punt 33: Je wilt nooit doordringen tot “de kern van d....
• Punt 34: Heb geen angst voor de waarheid, ook al zou ze je ....
• Punt 35: Ik houd niet van een dergelijke afzwakking: angsti....
• Punt 36: Dat misbruik is niet onherstelbaar. - Het is een g....
• Punt 37: Jij bent, wat men noemt, goed van de tongriem gesn....
• Punt 38: Zou het waar zijn - maar dat kan ik gewoon niet ge....
• Punt 39: “Bid, dat ik me nooit tevreden zal stellen m....
• Punt 40: Geloof, vreugde, optimisme. - Ja, maar niet zo dwa....
• Punt 41: Wat een verheven wijze om een leven van onbenullig....
• Punt 42: Waarom ben je zo wispelturig? Wanneer ga je je ein....
• Punt 43: Wees niet zo gauw... op je teentjes getrapt. - Doo....
• Punt 44: Verontschuldig je met een vriendelijk woord, zoals....
• Punt 45: Waarom doen die valse geruchten, die over je de ro....
• Punt 46: Geloof je niet, dat gelijkheid, zoals velen die op....
• Punt 47: Die hoogdravendheid en die zelfingenomenheid misst....
• Punt 48: Je hebt weinig karakter: wat een behoefte heb je o....
• Punt 49: Zwijg. - Wees niet zo kinderachtig, de karikatuur ....
• Punt 50: Je bent nieuwsgierig en een uithoorder, een snuffe....
• Punt 51: Je mannelijke geest, rechtschapen en eenvoudig, ra....
• Punt 52: Waarom leg je in je kritiek op anderen de bitterhe....
• Punt 53: Die kritische geest van je, ik geef toe dat het ge....
• Punt 54: Water in de wijn doen? - Alleen in het woordenboek....
• Punt 55: Man, wees wat minder naïef (ook al ben je een kind....