Josemaría Escrivá Obras
• Punt 56: Zij zijn van het hout waaruit men heiligen snijdt,....
• Punt 57: Zoek dikwijls omgang met de heilige Geest, de Grot....
• Punt 58: Hinder het werk van de Trooster niet: verenig je m....
• Punt 59: Het loont de moeite deze veilige leer te kennen: d....
• Punt 60: Een goed huis om hier op aarde in te leven, zou je....
• Punt 61: Wanneer een leek zich opwerpt als leermeester in d....
• Punt 62: Een leidsman, die heb je nodig! - Nodig, om je ove....
• Punt 63: Je meent een hele persoonlijkheid te zijn, vanwege....
• Punt 64: Verberg voor je geestelijk leidsman de influisteri....
• Punt 65: Waarom die weerstand om jezelf en je geestelijk le....
• Punt 66: De priester, wie het ook moge zijn, is altijd een ....
• Punt 67: Hoe bekend het ook moge zijn, ik wil niet ophouden....
• Punt 68: Presbyter betekent etymologisch zoiets als ouderli....
• Punt 69: Wát een gebrek aan fijngevoeligheid en wát een geb....
• Punt 70: Ik herhaal nadrukkelijk: die grappen, die spottend....
• Punt 71: Hoezeer moeten wij de priesterlijke zuiverheid bew....
• Punt 72: Breng een priester niet in een situatie waarin hij....
• Punt 73: Het deed je pijn, het was als een steek in het har....
• Punt 74: God beminnen en geen eerbied hebben voor een pries....
• Punt 75: Als de goede zonen van Noach, moet je de gebreken ....
• Punt 76: Zonder leefplan zul je nooit orde hebben.....
• Punt 77: Dat volgen van een leefplan en een dagrooster, zei....
• Punt 78: Als je niet op een vastgesteld tijdstip opstaat, k....
• Punt 79: Deugd zonder orde? - Dat moet een vreemdsoortige d....
• Punt 80: Wanneer je orde hebt, zal je tijd zich vermenigvul....