Josemaría Escrivá Obras
• Punt 81: Actie is niets waard zonder gebed; het gebed krijg....
• Punt 82: Eerst het gebed; vervolgens de boete; op de derde ....
• Punt 83: Het gebed is het fundament van het geestelijk gebo....
• Punt 84: Domine, doce nos orare, Heer, leer ons bidd....
• Punt 85: Langzaam. - Bedenk wát je zegt, wíe het zegt, en t....
• Punt 86: Je gebed moet liturgisch zijn. - Kreeg je maar voo....
• Punt 87: “De mens leeft niet van brood alléén”,....
• Punt 88: Je zoekt gezelschap van vrienden die door hun gesp....
• Punt 89: “Maria koos het beste deel”, lezen we ....
• Punt 90: Wát, weet je niet hoe je moet bidden? - Stel je in....
• Punt 91: Je hebt me geschreven: “Bidden is spreken me....
• Punt 92: Et in meditatione mea exardescit ignis. En ....
• Punt 93: Je ziet jezelf als zo ellendig, dat je je onwaardi....
• Punt 94: Hij heeft zich zó klein gemaakt - zie je wel: een ....
• Punt 95: In te, Domine, speravi, op U, Heer, heb ik ....
• Punt 96: Jezus spreekt: “Ik zeg u: vraagt, en ge zult....
• Punt 97: Je weet niet wat je de Heer in het gebed moet zegg....
• Punt 98: Na het gebed van de priesters en van de godgewijde....
• Punt 99: Wanneer je gaat bidden, maak dan dit vaste voornem....
• Punt 100: Zeg niet tegen Jezus dat je troost wilt vinden in ....
• Punt 101: Volhard in het gebed. - Volhard, zelfs al lijkt je....
• Punt 102: Je verstand is traag en loom. Je doet vergeefse mo....
• Punt 103: Prent de woorden die je in het gebed getroffen heb....
• Punt 104: Pernoctans in oratione Dei, Hij bracht de n....
• Punt 105: Als je niet regelmatig met Christus omgaat in het ....
• Punt 106: Je hebt me geschreven, en ik begrijp het best: ....
• Punt 107: Heilig worden zonder gebed?... - Ik geloof niet in....
• Punt 108: Ik zeg je, met de woorden van een buitenlandse sch....
• Punt 109: Als je geen mens van gebed bent, geloof ik niet in....
• Punt 110: Je hebt me eens gezegd, dat je net een klok bent d....
• Punt 111: Je hebt me aan het lachen gemaakt met je ongeduldi....
• Punt 112: Het bevalt me dat je op zo grote schaal het eerher....
• Punt 113: Jij zei Hem: “Vertrouw niet op mij... Ik van....
• Punt 114: Het gebed van een christen is nooit een monoloog.....
• Punt 115: “Minuten van stilte”. - Laat die over ....
• Punt 116: Verwaarloos je geestelijke lezing niet. - De geest....
• Punt 117: Uit de geestelijke lezing vorm ik mijn voorraad br....