Josemaría Escrivá Obras
• Punt 754: Dit is de sleutel van de deur, die toegang geeft t....
• Punt 755: Veel grote dingen hangen ervan af, of jij en ik on....
• Punt 756: Wij zijn als blokken steen die zich kunnen bewegen....
• Punt 757: Berusten?... Zich schikken?... De wil van God lief....
• Punt 758: De totale aanvaarding van de wil van God voert noo....
• Punt 759: Vrede, zeg je, vrede! - De vrede is... voor de men....
• Punt 760: Een redenering die vrede geeft en die de heilige G....
• Punt 761: Vrije mens, onderwerp je om vrijwillig te dienen, ....
• Punt 762: Akte van eenwording met de wil van God: Wilt U het....
• Punt 763: Aarzel niet. Laat uit je hart een fiat - Uw....
• Punt 764: Hoe dichter de apostel bij God staat, des te unive....
• Punt 765: Mijn God, liever wil ik alléén Uw wil doen, dan de....
• Punt 766: De overgave aan de wil van God is het geheim om op....
• Punt 767: Deze overgave is juist de voorwaarde waaraan je vo....
• Punt 768: Het gaudium cum pace, vreugde en vrede, is de zeke....
• Punt 769: Onthecht zijn is niet hetzelfde als een hart van s....
• Punt 770: Als je gebrek lijdt, ben je niet minder gelukkig d....
• Punt 771: God verheft degenen die Zijn wil volbrengen, juist....
• Punt 772: Vraag je in de loop van de dag vele malen af: doe ....
• Punt 773: Jezus, wat U ook “wilt”..., ik houd er....
• Punt 774: Graden: in de wil van God berusten, zich schikken ....
• Punt 775: Heer, als het Uw wil is, maak dan van mijn arm lic....
• Punt 776: Verval niet in een vicieuze cirkel: je denkt: als ....
• Punt 777: Je eigen wil, je eigen oordeel: dat is het wat je ....
• Punt 778: Het is maar een kwestie van seconden... Vraag jeze....