Josemaría Escrivá Obras
• Punt 929: Het kruis op je borst?... Goed. Maar... ook het kr....
• Punt 930: Apostel: eerst jezelf. - De Heer heeft gezegd bij ....
• Punt 931: Het militaire genie van St. Ignatius stelt ons Sat....
• Punt 932: Kijk, de apostelen met al hun duidelijke, onlooche....
• Punt 933: Men vertelt van iemand die in het gebed tot de Hee....
• Punt 934: Apostolische ijver is een goddelijke dwaasheid, di....
• Punt 935: Rust niet op je lauweren. - Als dit, menselijkerwi....
• Punt 936: Je gaat apostolaat beoefenen om jezelf te onderwer....
• Punt 937: Weest nooit mannen en vrouwen van lang werken en k....
• Punt 938: Zorg ervoor zo te leven, dat je vrijwillig afstand....
• Punt 939: Weest mannen en vrouwen van de wereld, maar geen w....
• Punt 940: Vergeet niet dat de eenheid een kenmerk is van lev....
• Punt 941: Gehoorzamen... is een veilige weg. Onvoorwaardelij....
• Punt 942: Vergeet niet, mijn kind, dat je niet zo maar een m....
• Punt 943: Zorg ervoor dat niemand die met jou te maken krijg....
• Punt 944: Je moet je liefde tot God en je ijver voor de ziel....
• Punt 945: Het is een teken van een slechte gesteltenis, het ....
• Punt 946: Als jullie je aan God willen geven in de wereld, m....
• Punt 947: Je stond verbaasd, toen je zag dat ik geen bezwaar....
• Punt 948: Jij, uitverkoren kind van God, doorvoel en doorlee....
• Punt 949: Het is in dít leven nutteloos om in apostolische o....
• Punt 950: Als je denkt dat in het werk voor Christus ambten ....
• Punt 951: Aan het hoofd staan van een apostolaatswerk beteke....
• Punt 952: In het apostolaat mag men geen ongehoorzaamheid en....
• Punt 953: Je hebt de plicht te bidden en verstervingen op te....
• Punt 954: Wees tegenover je meerdere uiterst eerbiedig, wann....
• Punt 955: In je apostolische onderneming moet je niet bang z....
• Punt 956: Ik begrijp goed, dat je je vermaakt met de minacht....
• Punt 957: Ik vergelijk het apostolaat graag met een machine:....
• Punt 958: Laat die houding van “zelfgenoegzaamheidR....
• Punt 959: Minachting en vervolging zijn gezegende tekenen va....