Josemaría Escrivá Obras
109

Kijk naar Maria. Nooit heeft een schepsel zich met zoveel nederigheid verlaten op de plannen van de Heer. De nederigheid van de ancilla Domini (Luc 1, 38), van de dienstmaagd des Heren, is er de oorzaak van dat wij haar aanroepen als causa nostrae laetitiae, oorzaak van onze blijdschap. Nadat Eva de waanzinnige zonde begaan had gelijk te willen zijn aan God, verborg ze zich vol schaamte voor de Heer: ze was bedroefd. Maria belijdt, dat zij de dienstmaagd van de Heer is. En zij wordt de Moeder van het Woord van God en is vervuld van vreugde. Moge de blijdschap van Maria, onze goede Moeder, zich aan ons allen meedelen. Laten we de heilige Maria in alles navolgen en daardoor meer op Christus gaan lijken.

Vorige Zie hoofdstuk Volgende