Josemaría Escrivá Obras
Oude Testament
1 Koningen
2 Koningen
2 MakkabeeŽn
Deuteronomium
Genesis
Hooglied
Jeremia
Jesaja
Job
Prediker
Psalmen
Spreuken
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Zacharia
Nieuwe Testament
1 Johannes
1 KorintiŽrs
1 Petrus
1 Tessalonicenzen
1 TimoteŁs
2 KorintiŽrs
2 Tessalonicenzen
2 TimoteŁs
3 Johannes
Apoclyps
EfeziŽrs
Filippenzen
Galaten
Handelingen van de apostelen
HebreeŽn
Jakobus
Johannes
Judas
Kolossenzen
Lucas
Marcus
MatteŁs
Romeinen