Josemaría Escrivá Obras
Help
Welkom op de website van de geschriften van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei. Met behulp van een eenvoudige interface kunt u alle gepubliceerde werken van Jozefmaria Escrivá (1902-1975) in verschillende talen raadplegen en uw eigen verzameling van citaten opbouwen.

U vindt hier praktische tips voor het gebruik van deze website:


Zoeken


 • Eenvoudig zoeken:
  Voer een zoekterm in en u krijgt een lijst van alle boekpassages waarin de term staat. Bent u op zoek naar een algemeen onderwerp (zoals “geloof”, “gebed” of “heilige Mis”), voer dan het betreffende woord of zin in. U krijgt dan een lijst met alle hoofdstukken over het betreffende onderwerp met links naar het trefwoordenregister van de boeken en met alle citaten waarin de zoekterm voorkomt. U kunt ook op concrete nummers of punten zoeken door de letterlijke tekst die u zich herinnert in te voeren (zoals “Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft”. Het zoekresultaat zal dan verwijzen naar punt 1 van De Weg). U kunt ook gecombineerd zoeken door verschillende woorden met een spatie ertussen in te voeren.

  De zoekmachine maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt ze dus door elkaar gebruiken.

 • Geavanceerd zoeken:
  Als u op “Geavanceerd zoeken” klikt, kunt u tegelijk in een of meer boeken zoeken. Selecteer het boek of de boeken waarin u wilt zoeken.

Registers van de boeken raadplegen

Ieder boek heeft een inhoudsopgave, een trefwoordenregister en een citatenregister van de heilige Schrift. U kunt deze registers raadplegen door op de homepage op een van de boektitels te klikken.

De inhoudsopgave toont de titels van de hoofdstukken van het boek. Als u vervolgens op een hoofdstuk klikt, verschijnt een lijst van tussenkopjes of punten met de eerste woorden van de tekst. Klikt u daarop, dan krijgt u de betreffende passage op het scherm. Door op “Vorige” of “Volgende” te klikken, kunt u doorgaan met het lezen van voorafgaande en navolgende passages.

Het trefwoordenregister geeft de hoofdstukken en punten uit ieder boek aan, waarin de betreffende trefwoorden in worden behandeld.

Het citatenregister van de heilige Schrift verwijst naar de passages waarin schriftcitaten staan. Het register is geordend naar de boeken van het Oude en Nieuwe Testament.


Print, Stuur naar een bekende, Bewaar en Vertaal naar

Met de opgeroepen passages kunt u het volgende doen:

 • Print: als u de betreffende passage wilt afdrukken, klikt u op “Print”. U kunt dan via een kader een printvriendelijke versie van de passage afdrukken.


 • Verzend: als u de geraadpleegde passage naar iemand wilt e-mailen, klikt u op “Verzend”. Er verschijnt dan een kader waarin u de e-mail van de geadresseerde, uw naam en e-mail en een boodschap kunt invullen. Door op “Accepteren” te klikken, wordt de passage direct verzonden.


 • Bewaar: met deze optie kunt u geselecteerde passages opslaan in uw persoonlijk archief, dat toegankelijk is via de rubriek “Mijn archief” op de homepage. Als u zich daarvoor geregistreerd hebt, klikt u op “Bewaar”. Er verschijnt dan een kader op het scherm waarmee u de passage in uw archief kunt opslaan in mappen die u zelf kunt aanmaken.


 • Vertaal naar: als u de geopende passage in een andere beschikbare taal wilt bekijken, kiest u in het menu een taal. Daarna verschijnt de passage automatisch in de gekozen taal.


Mijn archief

U kunt binnen de website een eigen pagina maken, waarop u de door u geselecteerde passages van de heilige Jozefmaria kunt bewaren en raadplegen wanneer u de website later bezoekt. Deze functie is nuttig voor bronnenonderzoek of als citatenverzameling voor lessen en preken.

Om deze service te gebruiken dient u zich te registreren met een e-mailadres en een wachtwoord. Deze registratie beschermt de inhoud van uw eigen pagina en maakt het mogelijk dat anderen op dezelfde computer van deze service gebruik maken zonder hun archief met het uwe te vermengen. De door u geregistreerde gegevens zijn vertrouwelijk. Ze zijn uitsluitend bestemd voor deze service en worden door de beheerder van deze website niet gebruikt voor toekomstige e-mailverzendingen.

Staat u eenmaal geregistreerd, dan kunt u mappen aanmaken, waarin u geselecteerde passages kunt bewaren.

Voor het opslaan van teksten gaat u naar de betreffende passage en klikt u op “Bewaar”. Op uw scherm verschijnt dan een kader waarin u de map kunt selecteren waarin u de geselecteerde passage wilt bewaren.

Sommige functies kunnen alleen in het menu van uw persoonlijk archief worden gebruikt. Zo kunt u daar verschillende geselecteerde passages samen in één document printen. U kunt passages ook opslaan als PDF-bestand, waardoor deze er verzorgder uitzien en in een fraaie vorm kunnen worden afgedrukt. Om een PDF-bestand te kunnen openen, dient u het programma Adobe Acrobat Reader op uw computer te hebben geïnstalleerd. U kunt dit programma gratis downloaden van:

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html