Josemaría Escrivá Obras
Studium Foundation
De Studium Foundation is op 6 april 2000 in Madrid opgericht. Haar doel is het bevorderen van "het zonder winstoogmerk uitgeven en verspreiden van letterkundige werken die kunnen bijdragen aan de menselijke en christelijke vorming, alsmede het bevorderen of deelnemen aan culturele activiteiten die hetzelfde vormende karakter hebben".

Sinds januari 2001 behartigt de stichting de auteursrechten op de werken van de heilige Jozefmaria in alle talen buiten Spanje en op andere boeken. De zetel van Studium is Castelló, 115 - 28006 Madrid ([email protected]). De voorzitter van de stichting is Rafael Palomino Lozano en de secretaris Jesús María Mínguez Fernández.

De Studium Foundation is ingeschreven in het register van culturele, onderwijs-, onderzoeks- en sportieve stichtingen van het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Cultuur.